[code] Thống kê tình hình forum cực Teen

...::: Thế Giới Mới :::...


 
:: Diễn Đàn StarNight - TháiTử Private::
  • Music
>

[code] Thống kê tình hình forum cực Teen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Feb 15, 2014 1:19 pm
Admin

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 9448210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 9448210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
[code] Thống kê tình hình forum cực Teen Vide10
Bài gửiTiêu đề: [code] Thống kê tình hình forum cực Teen
https://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [code] Thống kê tình hình forum cực Teen

demo :
[code] Thống kê tình hình forum cực Teen Untitl10

Bước 1:
Cho codes sau vào CSS:

Code:
/* bảng thống kê vbb */
    .posting, .paging, .standalone, div.frm-form, #pun-qpost, #pun-info, #copyright {
    background: white;
    -webkit-border-radius: 5px;
    -moz-border-radius: 5px;
    border-radius: 5px;
    }
    .dongkhung {
    width: 100%;
    background: white;
    border: 1px solid #CCC;
    border-radius: 2px;
    float: center;
    padding: 4px;
    }

Bước 2: vào Index_body tim đoạn này: ACP-->Display-->Temp-->QLTT-->Index_body:

Code:
<!-- BEGIN disable_viewonline --> .... đến .... <!-- END disable_viewonline -->thay bằng


Code:
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
    <div id="pun-info" class="main">        <div class="main-content">          <td width="680">                <div class="forumbit_nopost L1">                    <div id="wgo" class="blockhead" colspan="5">                      <small>                                                      <div class="title kinds"><h2>{RECORD_USERS}</h2><div class="tt_outside"><div class="top"></div><div class="bottom"></div></div></div>                                                      <div class="title kinds"><h2>{TOTAL_USERS_ONLINE}</h2><div class="tt_outside"><div class="top"></div><div class="bottom"></div></div></div>                                                      </small>                    </div>                    <hr>                      <div class="forumrow" style="width:100%;">                         
                   
    <table>        <tbody><tr>          <td width="150" height="280">              <center>             
                                      <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/admin110.gif" width="100" height="25">                                   
                                   
                                      <br><font color="#FF0000"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/luffy110.gif"> <b>Tứ Hoàng ♥</b></font><br>                <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/smod12.gif"width="100" height="25"><br><font color="#009900"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/smod15.gif"> <b>Thất Vũ Hải ♥</b></font><br>                <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/mod10.gif"width="100" height="25"><br><font color="#002EB8"><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/mod13.gif"> <b>Thuyền Trưởng ♥</b></font><br>                <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/trial-10.gif"width="100" height="25"><br><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/trial-11.gif" height="17"> <font color="#FF600A"><b>Trail Mod ♥</b></font><br>                <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/vip11.gif"width="100" height="25"><br><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/vip14.gif"> <font color="#8A2BE3"><b>Friend Vip ♥</b></font>  <br>                <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/mem110.gif"width="100" height="25"><br><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/th/mem11.gif"><font color="#038EDE"> <b>Mem ♥</b></font>              </center>          </td>          <td>          <table>              <tbody><tr>                <td width="315">    <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">                    <center><b><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/users_10.png" border="0"> Thành viên đã ghé thăm Diễn đàn</b></center>    </div>     
                </td>                <td width="15">                </td>                <td width="305">                   
                      <div id="wgo_stats" class="wgo_subblock section">                          <center><b><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/forum_10.png" alt="Thống kê »™-‘๑’- ViệtFriend.iNfO -‘๑’-™«" title="Thống kê »™-‘๑’- ViệtFriend.iNfO -‘๑’-™«"> Thống kê Diễn đàn</b></center>    </div>                   
                         
                </td>              </tr>              <tr>                <td width="315">                    <div class="dongkhung">                      <div style="border:1px wave #8f95bf; overflow: auto; overflow-x: hidden; width: auto; height: 150px; text-align: left; verticle-align: top; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 0px;">                       
                 
                   
                          <ol class="commalist" id="wgo_wvt_list">                                                              {LOGGED_IN_USER_LIST}
                            {L_ONLINE_USERS}
              {L_CONNECTED_MEMBERS}
                            <br>                         
                          </ol>                   
                               
       
                      </div>
                    </div>                </td>                <td width="15">                </td>                <td width="305">                      <div class="dongkhung">                          <div style="border:1px wave #8f95bf; overflow: auto; overflow-x: hidden; width: auto; height: 150px; text-align: left; verticle-align: top; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px; padding-left: 1px; padding-right: 1px; margin-top: 1px; margin-bottom: 0px;">
                         
          <div class="smallfont">
          <center><span class="inlineimg" original-title="Trong thời hạn cuối cùng 30 ngày"><font size="2" color="blue"><i><b>{TOTAL_USERS}</b></i></font></span></center><center><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/ngando10.gif"></center>    <span class="vftrends" original-title="Tháng này: 1"><b><font face="georgia" color="red" size="3">{TOTAL_POSTS}</font></b> <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/vbtren10.gif" alt="" border="0"></span><br>          <span class="vftrends" original-title="Tháng này: 0"><b><font face="georgia" color="blue" size="3">{TOTAL_USERS}</font></b> <img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/vbtren10.gif" alt="" border="0"></span><br>          <center><img src="http://i41.servimg.com/u/f41/16/41/29/13/ngando10.gif"></center><font size="2" color="red"><center><i><b>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}<br>{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</b></i></center></font>       
           
          </div>           
                          </div>                      </div>                </td>              </tr>          </tbody></table>    <br>          <div class="dongkhung">          <p><center><font size=3 face="Comic Sans MS" color="blue">{NEWEST_USER} nào!</font></center></p>                      <br>              <center>

      <p style="cursor:default;color:darkGrey;" id="vsa_focobj" title="Board started: 31-10-2011">

      <script language="JavaScript" type="text/javascript">

          function VSaFOCSetCountup(theday,themonth,theyear) {
 

            da = theday, mo = themonth, yr = theyear;
 

        }
 

        VSaFOCSetCountup(20,9,2011);
 

        function VSaFOCCount() {
 

            prefix = "";
 

            today = new Date();
 

            todaym = today.getMonth();
 

            todayd = today.getDate();
 

            todayh = today.getHours();
 

            todaymin = today.getMinutes();
 

            todaysec = today.getSeconds();
 

            montharray = new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec");
 

            todayy = today.getYear();
 

            if (todayy < 1000)
 

            {
 

              todayy += 1900;
 

            }
 

            todaystring = montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy+" "+todayh+":"+todaymin+":"+todaysec;
 

            paststring = montharray[mo-1]+" "+da+", "+yr;
 

            dd = Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring);
 

            dyear = todayy - 2011 - 1;
 

            dday = Math.floor(dd/(60*60*1000*24)*1);
 

            dhour = Math.floor((dd%(60*60*1000*24))/(60*60*1000)*1);
 

            dmin = Math.floor(((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))/(60*1000)*1);
 

            dsec = Math.floor((((dd%(60*60*1000*24))%(60*60*1000))%(60*1000))/1000*1);
 

            dhourd = "";
 

            dmind = "";
 

            dsecd = "";
 

            if (dday>0) {
 

              dyearc = ", ";
 

            } else {
 

              dyearc = " ";
 

            }
 

       
 

            dyearc = ", ";
 

       
 

            if (dday>365) {
 

              dday = Math.floor(dday - (dyear * 365.24219));
 

            }
 

            if (dday<0)
 

            {
 

              dday = 365 - (dday * -1);
 

            }
 

            if (dday>=365)
 

            {
 

              dyear = dyear + 1;
 

              dday = dday - 365;
 

            }
 

            if (dyear==1) {
 

              dyeard = dyear+" Năm"+dyearc;
 

            } else if (dyear>1){
 

              dyeard = dyear+" Năm"+dyearc;
 

            } else {
 

              dyeard = "";
 

            }
 

            if (dday<=0) {
 

              ddayd = "";
 

            } else if (dday==1) {
 

              ddayd = dday+" Ngày";
 

            } else {
 

              ddayd = dday+" Ngày";
 

            }
 

       
 

            if (ddayd) {
 

              dhourc = ", ";
 

            } else {
 

              dhourc = "";
 

            }
 

            if (dhour==1) {
 

              dhourd = dhourc+dhour+" Giờ";
 

            } else {
 

              dhourd = dhourc+dhour+" Giờ";
 

            }
 

       
 

       
 

            if (dmin==1) {
 

              dmind = ", "+dmin+" Phút";
 

            } else {
 

              dmind = ", "+dmin+" Phút";
 

            }
 

       
 

       
 

            if (dsec==1) {
 

              dsecd = ", "+dsec+" Giây";
 

            } else {
 

              dsecd = ", "+dsec+" Giây";
 

            }
 

       
 

            suffix = " Kể Từ Khi Forum Được Thành Lập";
 

            document.getElementById('vsa_focobj').innerHTML = prefix + dyeard + ddayd + dhourd + dmind + dsecd + suffix;
 

            setTimeout("VSaFOCCount()",1000);
 

        }
 

        VSaFOCCount();
 

      </script>

      <p> </center>

          </div>

      </tr>

    </table>       
                      </div>                    </li>                </div>              </td>          <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
          <div id="onlinechat">              <p class="page-bottom">              {TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :
              {CHATTERS_LIST}<br />           
              </p>          </div>    <!-- END switch_chatbox_activate -->
        </div>    </div>    <!-- END disable_viewonline -->

Share
_________________
"Không Việc Gì Khó,CHỉ Sợ Lòng Không Bền..."


[code] Thống kê tình hình forum cực Teen 40835710

Tài Sản của AdminThu Jul 10, 2014 10:32 am

Thành Viên- saobunlongthe
Danh Hiệu Cá NhânBắt Đầu Tìm Hiểu

Bắt Đầu Tìm Hiểu
Hiện đang:
posts : 2
points : 7456998
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 10/07/2014
Đến từ : cam ranh
Ứng dụng
posts : 2
points : 7456998
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 10/07/2014
Đến từ : cam ranh
[code] Thống kê tình hình forum cực Teen Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [code] Thống kê tình hình forum cực Teen

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...

Share
Tài Sản của saobunlongthe
Huân Chương
Huân Chương:Sat Jan 17, 2015 4:12 pm

Thành Viên- vietthanh
Danh Hiệu Cá NhânBắt Đầu Tìm Hiểu

Bắt Đầu Tìm Hiểu
Hiện đang:
posts : 2
points : 6883998
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 17/01/2015
Đến từ : Quảng trị
Ứng dụng
posts : 2
points : 6883998
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 17/01/2015
Đến từ : Quảng trị
[code] Thống kê tình hình forum cực Teen Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [code] Thống kê tình hình forum cực Teen

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...

Share
Tài Sản của vietthanh
Thành Viên- Sponsored content
Danh Hiệu Cá Nhân

Hiện đang:
Ứng dụng
[code] Thống kê tình hình forum cực Teen Vide10
Bài gửiTiêu đề: Re: [code] Thống kê tình hình forum cực Teen

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: [code] Thống kê tình hình forum cực Teen

Share
Tài Sản của Sponsored content[code] Thống kê tình hình forum cực Teen

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
      ...::: Thế Giới Mới :::... :: KHU VỰC CÔNG NGHỆ :: Forumvi-