Tạo quốc gia trong profile và Icon !

...::: Thế Giới Mới :::...


 
:: Diễn Đàn StarNight - TháiTử Private::
  • Music
>

Tạo quốc gia trong profile và Icon !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Jan 24, 2013 8:58 am
Admin

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Tạo quốc gia trong profile và Icon ! Vide10
Bài gửiTiêu đề: Tạo quốc gia trong profile và Icon !
https://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: Tạo quốc gia trong profile và Icon !

Một số Ico Mã Quốc Gia .

Cách 1 : cái này cehnf Icon thôi ^^!!

Các Bạn Vào Quản Lý Tổng Thể --> Cấu Hình Diễn Đan --->
Thiết Lập Tổng Quát Diễn Đàn-->Forum favicon : (Thích thay Icon gì cũng được không nhất thiết phải Icon quốc Gia nhé )


Cách Thứ 2 : Tạo Quốc Gia
ACP>>Quản Lí Người Dùng & Quản Lí
Nhóm>>Profile>>Click Vào Creat a personalized
frofile>>Click Vào List Chọn An image among a list of


Code:
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_vietnam.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_vietnam.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_usa.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_usa.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_qatar.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_qatar.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_belarus.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_belarus.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_china.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_china.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_netherlands.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_netherlands.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_hungary.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_hungary.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_japan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_japan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_lithuania.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_lithuania.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_norway.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_norway.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_russia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_russia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_slovenia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_slovenia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ukraine.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ukraine.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_south_africa.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_south_africa.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_austria.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_austria.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_slovenia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_slovenia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_croatia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_croatia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_estonia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_estonia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_germany.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_germany.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_iceland.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_iceland.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_south_korea.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_south_korea.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_macedonia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_macedonia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_poland.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_poland.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_egypt.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_egypt.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sweden.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sweden.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_andorra.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_andorra.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_albania.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_albania.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_azerbaijan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_azerbaijan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bulgaria.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bulgaria.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_czech_republic.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_czech_republic.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_iran.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_iran.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_greece.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_greece.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_indonesia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_indonesia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_syria.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_syria.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_india.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_india.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_portugal.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_portugal.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_serbia_montenegro.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_serbia_montenegro.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_thailand.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_thailand.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ethiopia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ethiopia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_france.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_france.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_spain.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_spain.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_denmark.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_denmark.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_finland.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_finland.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_israel.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_israel.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_italy.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_italy.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_latvia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_latvia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mongolia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mongolia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_romania.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_romania.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_slovakia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_slovakia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_turkey.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_turkey.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_scotland.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_scotland.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_england.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_england.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_colombia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_colombia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_great_britain.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_great_britain.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_australia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_australia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_wales.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_wales.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_argentina.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_argentina.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_brazil.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_brazil.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_chile.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_chile.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_rwanda.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_rwanda.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mexico.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mexico.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_afghanistan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_afghanistan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_algeria.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_algeria.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_moldova.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_moldova.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_angola.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_angola.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_armenia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_armenia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bahamas.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bahamas.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bahrain.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bahrain.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bangladesh.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bangladesh.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_barbados.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_barbados.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_belgium.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_belgium.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_belize.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_belize.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_benin.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_benin.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bhutan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bhutan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bolivia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bolivia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_brunei.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_brunei.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_burma.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_burma.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cambodia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cambodia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cameroon.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cameroon.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_chad.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_chad.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_comoros.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_comoros.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cuba.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cuba.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cyprus.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cyprus.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_dominica.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_dominica.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guinea.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guinea.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_eritrea.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_eritrea.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_estonia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_estonia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ethiopia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ethiopia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_fiji.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_fiji.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_north_korea.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_north_korea.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_gabon.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_gabon.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_gambia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_gambia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_georgia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_georgia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_grenada.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_grenada.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guatemala.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guatemala.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guinea_bissau.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guinea_bissau.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guyana.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_guyana.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_haiti.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_haiti.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_honduras.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_honduras.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_hong_kong.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_hong_kong.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_indonesia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_indonesia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_iraq.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_iraq.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_jamaica.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_jamaica.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_jordan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_jordan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_kenya.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_kenya.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_kuwait.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_kuwait.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_kyrgyzstan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_kyrgyzstan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_laos.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_laos.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_lebanon.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_lebanon.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_liberia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_liberia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_liechtenstein.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_liechtenstein.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_luxembourg.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_luxembourg.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_macau.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_macau.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_madagascar.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_madagascar.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_malawi.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_malawi.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_malaysia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_malaysia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mali.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mali.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_malta.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_malta.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mauritius.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mauritius.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_micronesia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_micronesia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_morocco.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_morocco.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mozambique.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_mozambique.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_namibia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_namibia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nauru.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nauru.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nepal.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nepal.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nigeria.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nigeria.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_niger.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_niger.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nicaragua.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_nicaragua.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_new_zealand.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_new_zealand.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_oman.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_oman.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_pakistan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_pakistan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_panama.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_panama.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_papua_new_guinea.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_papua_new_guinea.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_peru.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_peru.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_philippines.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_philippines.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_puerto_rico.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_puerto_rico.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_rwanda.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_rwanda.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_saudi_arabia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_saudi_arabia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_senegal.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_senegal.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_seychelles.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_seychelles.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sierra_leone.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sierra_leone.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_singapore.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_singapore.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_solomon_islands.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_solomon_islands.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_somalia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_somalia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sri_lanka.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sri_lanka.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sudan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_sudan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_suriname.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_suriname.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_switzerland.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_switzerland.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_taiwan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_taiwan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tajikistan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tajikistan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tanzania.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tanzania.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_togo.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_togo.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tonga.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tonga.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_trinidad_and_tobago.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_trinidad_and_tobago.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tunisia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_tunisia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_turkmenistan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_turkmenistan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_uganda.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_uganda.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_uzbekistan.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_uzbekistan.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_vanuatu.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_vanuatu.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_venezuela.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_venezuela.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_yemen.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_yemen.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_zambia.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_zambia.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_zimbabwe.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_zimbabwe.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_aruba.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_aruba.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_anguilla.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_anguilla.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ireland.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_ireland.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_lesotho.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_lesotho.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bosnia_and_herzegovina.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_bosnia_and_herzegovina.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cape_verde.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_cape_verde.png[/url]
http://[url=http://www.forumer.com/resources/images/flags/flag_canada.png]www.forumer.com/resources/images/flags/flag_canada.png[/url]

Share
Tài Sản của AdminTạo quốc gia trong profile và Icon !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
      ...::: Thế Giới Mới :::... :: KHU VỰC CÔNG NGHỆ :: Forumvi-