code chát box !

...::: Thế Giới Mới :::...


 
:: Diễn Đàn StarNight - TháiTử Private::
  • Music
>

code chát box !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Nov 06, 2014 3:17 pm
Admin

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 9292210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 32
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
code chát box ! Vide10
Bài gửiTiêu đề: code chát box !
https://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: code chát box !

Vào
HTML pages managementModify
HTML page


Code:
<script>
   <!--
   document.write(unescape("%3C%21DOCTYPE%20html%20PUBLIC%20%22-//W3C//DTD%20XHTML%201.0%20Transitional//EN%22%20%22http%3A//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd%22%3E%3Chtml%20xmlns%3D%22http%3A//www.w3.org/1999/xhtml%22%3E%3Chead%3E%3Cmeta%20http-equiv%3D%22content-type%22%20content%3D%22text/html%3B%20charset%3Dutf-8%22%20/%3E%3Ctitle%3EChatbox%3C/title%3E%3Cmeta%20http-equiv%3D%22content-script-type%22%20content%3D%22text/javascript%22%20/%3E%3Cmeta%20http-equiv%3D%22content-style-type%22%20content%3D%22text/css%22%20/%3E%3Clink%20rel%3D%22stylesheet%22%20href%3D%22http%3A//tranquoctoan.top-me.com/990-ltr.css%22%20type%3D%22text/css%22%20/%3E%3Cscript%20src%3D%22http%3A//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js%22%20type%3D%22text/javascript%22%3E%3C/script%3E%3Cscript%20src%3D%22http%3A//illiweb.com/rs3/13/frm/lang/vi.js%22%20type%3D%22text/javascript%22%3E%3C/script%3E%0A%0A%3Cscript%20type%3D%27text/javascript%27%3E%0Afunction%20getfunction%28%29%0A%7Bvar%20r%20%3D%20Math.random%28%29%3B%0A%20%0Akkk%3Dprompt%28%22H%F4m%20nay%20con%20mu%u1ED1n%20h%u1ECFi%20g%EC%3F%22%2C%22%22%29%3B%0A%20%0Aif%20%28kkk%20%21%3D%20null%20%29%0A%7B%0Astr%3Dkkk%3B%0A%20%0Aoutt%3D1500%3B%0Atraloi%20%3D%20new%20Array%28%0A%22B%E2y%20gi%u1EDD%20th%EC%20c%F3%2C%20nh%u01B0ng%20sau%20n%E0y%20th%EC%20ch%u01B0a%20ch%u1EAFc.%22%2C%0A%22B%E2y%20gi%u1EDD%20th%EC%20ch%u01B0a%2C%20nh%u01B0ng%20c%u0169ng%20s%u1EAFp%20s%u1EEDa%22%2C%0A%22B%E2y%20gi%u1EDD%20th%EC%20ch%u01B0a%2C%20nh%u01B0ng%20sau%20n%E0y%20th%EC%20c%F3%22%2C%0A%22C%E1i%20n%E0y%20c%u0169ng%20c%F2n%20t%F9y%20%22%2C%0A%22C%E1i%20n%E0y%20kh%F3%20%E0%20nha.%20Nh%u01B0ng%2080%25%20l%E0%20c%F3%20%22%2C%0A%22C%u1EA9n%20th%u1EADn.%20Kh%F4ng%20%u0111%u01B0%u1EE3c%20%u0111%E2u%20%22%2C%0A%22C%F3%20g%E1i%20kh%F4ng%20gi%u1EDBi%20thi%u1EC7u%20cho%20th%u1EA7y%20m%u1ED9t%20em%20r%u1ED3i%20t%EDnh%20t%EDp%22%2C%0A%22C%F3.%20Nh%u01B0ng%20sau%20n%E0y%20ph%u1EA3i%20c%u1EA9n%20th%u1EADn.%20Th%u1EA7y%20nh%ECn%20th%u1EA5y%20c%F3%20s%u1EF1%20thay%20%u0111%u1ED5i.%22%2C%0A%22Con%20ch%u01B0a%20%u0111%u1EE7%20tu%u1ED5i%20%u0111%u1EC3%20h%u1ECFi%20c%E2u%20h%u1ECFi%20n%E0y%20%u0111%E2u%2C%20%u0111%u1EEBng%20li%u1EC1u%22%2C%0A%22Con%20%u0111ang%20ph%EA%20%E0%2C%20hay%20t%EDnh%20ch%u01A1i%20nhau%20%u0111%u1EA5y%3F%22%2C%0A%22C%u0169ng%20%u0111%u01B0%u1EE3c%20%u0111%u1EA5y%20nh%u01B0ng%20ph%u1EA3i%20c%u1EA9n%20th%u1EADn%22%2C%0A%22C%u0169ng%20%u0111%u01B0%u1EE3c.%20Nh%u01B0ng%20%u0111%u1EE3i%20%u0111%u1EBFn%20t%u1EBFt%20C%F4ng-g%F4%20th%EC%20mong%20%u01B0%u1EDBc%20s%u1EBD%20th%E0nh.%22%2C%0A%22C%u0169ng%20ngang%20chu%u1EA9n%20qu%u1ED1c%20t%u1EBF%20%u0111%u1EA5y%22%2C%0A%22Kute%20m%E0%20sao%20h%u1ECFi%20kh%F3%20qua%20dz%u1EADy%3F%22%2C%0A%22Chi%u1EBFn%20h%u1EBFt%20con%20%u1EA1%21%22%2C%0A%22Ch%u01A1i%20lu%F4n%20%u0111i%20t%u1EA1i%20sao%20ph%u1EA3i%20xo%u1EAFn%22%2C%0A%22Chu%u1EA9n%20kh%F4ng%20c%u1EA7n%20ch%u1EC9nh%21%22%2C%0A%22D%E2n%20ch%E2u%20Phi%20c%u0169ng%20ph%u1EA3i%20m%EA%20con%20%u1EA1%22%2C%0A%22%u0110%u1EC3%20mai%20t%EDnh%22%2C%0A%22%u0110%u01B0a%20th%u1EA7y%20%EDt%20ti%u1EC1n%20%u0111i%20r%u1ED3i%20th%u1EA7y%20n%F3i%20cho%20nghe%20%3Atien%22%2C%0A%22H%u1ECFi%20g%EC%20m%E0%20ngu%20th%u1EBF%20con%3F%22%2C%0A%22H%u1ECFi%20kh%F3%20qu%E1%20coi%20ch%u1EEBng%20ra%20%u0111%u01B0%u1EDDng%20ch%F3%20c%u1EAFn%20%E0%20nha%22%2C%0A%22H%u1ECFi%20th%u1EBF%20th%EC%20b%u1ED1%20th%u1EA7y%20c%u0169ng%20hem%20d%E1m%20tr%u1EA3%20l%u1EDDi%22%2C%0A%22Kh%F3%20%u0111%F3%20%E0%20nha%22%2C%0A%22Kh%F4ng%22%2C%0A%22Mi%20%u0111i%20ch%u1EBFt%20%u0111i.%20D%E1m%20%u0111%E1nh%20%u0111%u1ED1%20th%u1EA7y%20%E0%3F%22%2C%0A%22M%u1ECDi%20vi%u1EC7c%20ch%u1EC9%20c%F3%2050%25%20nh%u01B0%20mong%20mu%u1ED1n%20th%F4i%22%2C%0A%22Nghe%20mu%u1ED1n%20%F3i%20qu%E1%22%2C%0A%22Ngh%u0129%20sao%20m%E0%20h%u1ECFi%20v%u1EADy%3F%20%u0110%u1ECBnh%20th%u1EED%20th%u1EA7y%20%E0%22%2C%0A%22Nhi%u1EC1u%20kh%E1ch%2C%20th%u1EA7y%20%u0111ang%20b%u1EADn%20qu%E1.%20L%E1t%20th%u1EA7y%20tr%u1EA3%20l%u1EDDi%22%2C%0A%22N%F3i%20%u0111%u1EBFn%20v%u1EE3%20th%EC%20th%u1EA7y%20khuy%EAn%20con%20n%EAn%20%u0111i%20tu%20l%E0%20v%u1EEBa%20v%u1EDBi%20l%u1EA1i%20y%EAu%20kh%u1ED5%20l%u1EAFm%2C%20nh%u1ECF%20th%EC%20%u0111%u1EEBng%20y%EAu%20%3D%29%29%22%2C%0A%22%D4i%20gi%u1EDDi%21%20T%u1EA5t%20nhi%EAn%20l%E0%20c%F3%22%2C%0A%22Sao%20gi%u1ED1ng%20th%u1EA7y%20dz%u1EADy%22%2C%0A%22Th%u1EA7y%20c%F2n%20m%EA%20n%u1EEFa%20hu%u1ED1ng%20chi%20ai%22%2C%0A%22Th%u1EA7y%20%u0111ang%20%u0111%F4ng%20kh%E1ch%20qu%E1%2C%20%u0111%u1EC3%20l%FAc%20kh%E1c%22%2C%0A%22Th%u1EA7y%20th%u1EA7n%20th%F4ng%20qu%u1EA3ng%20%u0111%u1EA1i%20l%u1EAFm%20c%E1i%20g%EC%20c%u0169ng%20bi%u1EBFt%20h%u1EBFt%22%2C%0A%22Theo%20th%u1EA7y%20t%EDnh%20l%E0%20kh%F4ng%22%2C%0A%22Theo%20th%u1EA7y%20th%EC%20ch%u1EAFc%20ch%u1EAFn%20l%E0%20kh%F4ng.%22%2C%0A%22Th%EDch%20th%EC%20chi%u1EC1u%20th%F4i%22%2C%0A%22Tr%u1EA3%20ti%u1EC1n%20%u0111%E2y%20%u0111i%20r%u1ED3i%20h%u1ECFi%20ti%u1EBFp%22%2C%0A%22Uhm%20uhm%2C%20%u0111i%u1EC1u%20%u0111%F3%20ch%u1EAFc%20ch%u1EAFn%20s%u1EBD%20x%u1EA3y%20ra%22%2C%0A%22Vi%u1EC7c%20n%E0y%20t%u01B0%u1EDFng%20d%u1EC5%20nh%u01B0ng%20m%E0%20kh%F3%20%u0111%u1EA5y%22%2C%0A%22Y%EAn%20t%E2m%20%u0111i%2C%20ch%u1EAFc%20ch%u1EAFn%20l%E0%20c%F3%22%2C%0A%22T%F9y%2C%20thi%EAn%20th%u1EDDi%20%u0111%u1ECBa%20l%u1EE3i%20%u0111%u1EE7%20c%u1EA3%2C%20ch%u1EC9%20ch%u1EDD%20l%F2ng%20ng%u01B0%u1EDDi%20%u1EE7ng%20h%u1ED9%20l%E0%20%u0111%u01B0%u1EE3c%20con%20%u1EA1%22%2C%0A%22Th%u1EA7y%20b%u1EA5m%20%u0111%u1ED1t%20th%EC%20ra%20t%u1EA7m%20d%u0103m%20h%F4m%20n%u1EEFa%20con%20%u1EA1%22%2C%0A%22C%E1i%20n%E0y%20th%EC%20m%u1EB9%20con%20bi%u1EBFt%20r%F5%20h%u01A1n%20th%u1EA7y%22%2C%0A%22C%E2u%20n%E0y%20th%u1EA7y%20ph%u1EA3i%20h%u1ECFi%20con%20m%u1EDBi%20%u0111%FAng%22%2C%0A%22Qu%u1EBB%20n%F3i%20con%20c%u1EE9%20ch%u1EDD%2010%20n%u0103m%20kh%u1EAFc%20bi%u1EBFt%22%2C%0A%22Th%u1EA7y%20b%u1EA5m%20ra%20%EDt%20l%u1EAFm%20con%20%u1EA1%22%2C%0A%22Con%20v%u1EE9t%20c%E1i%20m%E1y%20t%EDnh%20%u0111i%20l%E0%20v%u1EEBa%22%2C%0A%22C%u0169ng%20%u0111%u01B0%u1EE3c%2C%20n%u1EBFu%20con%20mu%u1ED1n%20v%u1EADy%22%2C%0A%22N%F3i%20c%F3%20th%EC%20th%E0y%20%E1y%20n%E1y%20l%u1EAFm%20%3A%29%29%22%2C%0A%22C%u0169ng%20kh%F4ng%20s%u1EDBm%2C%20nh%u01B0ng%20con%20c%u0169ng%20kh%F4ng%20vi%u1EC7c%20g%EC%20ph%u1EA3i%20v%u1ED9i%22%2C%0A%22Th%u1EA7y%20kh%F4ng%20mu%u1ED1n%20n%F3i%20c%E2u%20n%E0y%20nh%u01B0ng%20s%u1EF1%20th%u1EADt%20l%E0%20anh%20Jin%20Nguy%u1EC5n%20%u0110%u1EB9p%20Trai%20nh%u1EA5t%20di%u1EC5n%20%u0111%E0n%20r%u1ED3i%20%3A%5E%22%2C%0A%22T%u1EA7m%20m%u1EA5y%20h%F4m%20n%u1EEFa%20con%20%u1EA1%2C%20c%u1EE9%20y%EAn%20t%E2m%22%2C%0A%22C%E1i%20n%E0y%20%E1%2C%20c%u0169ng%20kh%F3%20ngh%u0129%2C%20nh%u01B0ng%20c%F3%20v%u1EBB%20l%E0%20c%F3%22%2C%0A%22Con%20%u01A1i%2C%20y%EAu%20kh%u1ED5%20l%u1EAFm%2C%20l%u1EDBn%20r%F9i%20h%E3y%20iu%20%3Ax%22%2C%0A%22Th%u1EA7y%20ph%E1n%3A%20Ch%u01A1i%20xo%E1y%20nhau%20%E0h%2C%20h%u1ECFi%20v%u1EADy%20b%u1ED1%20th%u1EA7y%20c%u0169ng%20ko%20tr%u1EA3%20l%u1EDDi%20%u0111%u01B0%u1EE3c%22%0A%29%3B%0Afunction%20phangi%28str%29%7B%0Aif%20%28str%20%3D%3D%20%22%20%22%20%7C%7C%20str%20%3D%3D%20%22%22%29%0A%20%20%20return%20%22Ch%u01A1i%20xo%E1y%20nhau%20%E0h%2C%20con%20kh%F4ng%20h%u1ECFi%20b%u1ED1%20th%u1EA7y%20c%u0169ng%20kh%F4ng%20tr%u1EA3%20l%u1EDDi%20%u0111%u01B0%u1EE3c%22%3B%0Aelse%20if%28%28rec%3D/x%u1EA5u%7Cd%E2m%7Cx%E0m%7Cnh%u1EA3m%7Cnh%u1EA3m%20nh%ED%7C%u0111i%EAn%7Cd%u1EDF%20h%u01A1i%7Ch%E2m%7Ckh%F9ng%7Cth%u1EA7n%20kinh%7C%u0111%u1EA7n%20%u0111%u1ED9n%7Ck%ECn%7Ckh%ECn%7Cd%u1EDF%20ng%u01B0%u1EDDi%7Cngu%20si%7Cd%EA%7C%u0111%EA%20ti%u1EC7n%7Cb%u1EC7nh%7Ct%u0169n%7Cd%u1EA1i%20g%E1i%7Cb%E3%20%u0111%u1EADu%7Ct%E2m%20th%u1EA7n/i.exec%28str%29%29%21%3Dnull%29%0A%20%20%20return%20%22Ta%20th%u1EA5y%20con%20c%F2n%20%22+rec+%22%20h%u01A1n%22%3B%0Aelse%20if%28/Chào%7Chelu%7Cch%E0o%7Cth%u1EA7y%20%u01A1i/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Ch%E0o%20con%21%20H%F4m%20nay%20con%20mu%u1ED1n%20h%u1ECFi%20c%E1i%20chi%20%3F%22%3B%0Aelse%20if%28/Th%u1EA7y%20ph%E1n%3A/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22T%u1EF1%20s%u01B0%u1EDBng%20h%u1EA3%20con%3F%20Tr%ECnh%20g%EC%20m%E0%20%u0111%F2i%20gi%u1EA3%20danh%20th%u1EA7y%3F%3F%22%3B%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20b%u1ECB%20ch%F3%20c%u1EAFn%7Cth%u1EA7y%20b%u1ECB%20t%E9%20gi%u1EBFng%7Cth%u1EA7y%20b%u1ECB%20xe%20%u0111%u1EE5ng%7Cth%u1EA7y%20b%u1ECB%20xe%20t%F4ng%7Cth%u1EA7y%20b%u1ECB%20xe%20hun%7Cth%u1EA7y%20b%u1ECB%20s%E9t%20%u0111%E1nh%7Cxe%20%u0111%u1EE5ng%20th%u1EA7y%7Cxe%20t%F4ng%20th%u1EA7y%7Cxe%20hun%20th%u1EA7y/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Mu%u1ED1n%20h%u1EA1i%20ng%u01B0%u1EDDi%20t%u1ED1t%20ko%20d%u1EC5%20%u0111%E2u%20con%2C%20th%u1EA7y%20c%u0169ng%20c%u1EA7u%20cho%20con%20b%u1ECB%20t%E9%20gi%u1EBFng%21%22%3B%0Aelse%20if%28/l%u1ED3n%7C%u0111%u1EE5%7Cc%u1EB7c%7C%u0111%u1ECBt%7Ccac%7Ccon%20cu%7Cfuck%7Cloz%7Clon%7Cnh%u1EADu/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22C%E1i%20%u0111%u1EA5y%20ch%u1EC9%20d%E0nh%20cho%20ng%u01B0%u1EDDi%20l%u1EDBn%20th%F4i%2C%20tu%u1ED5i%20c%u1EE7a%20con%20ch%u01B0a%20%u0111%u1EE5ng%20v%E0o%20%u0111%u01B0%u1EE3c%20%u0111%E2u%21%22%3B%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20trai%7Cth%u1EA7y%20%u0111%u1EB9p%20trai%20ko%7C%u0111%u1EB9p%20trai%20ko%20th%u1EA7y%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20zai%7Cth%u1EA7y%20%u0111%u1EB9p%20zai/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Tr%u1EDDi%20%u0111%u1EA5t%2C%20ko%20ph%u1EA3i%20khoe%20ch%u1EE9%20c%F3%20kh%u1ED1i%20c%F4%20ch%u1EBFt%20v%EC%20th%u1EA7y%20%u0111%u1EA5y%20%3D%29%29%22%3B%0Aelse%20if%28/h%u01A1n%20ai%7Ccon%20v%u1EDBi%7Ccon%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20h%u01A1n%7C%u0111%u1EB9p%20h%u01A1n%20kh%F4ng/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22S%u1EF1%20th%u1EADt%20l%E0%20c%u1EA3%20con%20l%u1EABn%20n%F3%20%u0111%u1EC1u%20x%u1EA5u%20c%u1EA3%20%3D%29%29%22%3B%0Aelse%20if%28/s%u1ED1%20con%20c%F3%20gi%E0u%7Cs%u1ED1%20con%20c%F3%20h%EAn%7Cs%u1ED1%20con%20c%F3%20may%7Cs%u1ED1%20con%20c%F3%20ch%u1EBFt%7Cs%u1ED1%20con%20s%u1ED1ng%20l%E2u%7Cs%u1ED1%20con%20gi%E0u%7Cs%u1ED1%20con%20h%EAn/.test%28str%29%29%0A%20%20%20%20%20%20%20%20return%20%22Ui%20tr%u1EDDi%2C%20sao%20con%20l%u1EA1i%20h%u1ECFi%20v%u1EADy%2C%20th%u1EA7y%20bi%u1EBFt%20nh%u01B0ng%20kh%F4ng%20mu%u1ED1n%20tr%u1EA3%20l%u1EDDi%20h%ECh%EC%22%3B%0Aelse%20if%28/h%E1m%20g%E1i%7Cm%EA%20g%E1i%7Ckho%E1i%20g%E1i%7Ckua%20g%E1i%7Ccon%20g%E1i/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22G%E1i%20th%EC%20t%u1EA5t%20nhi%EAn%20th%u1EB1ng%20n%E0o%20c%u0169ng%20kho%E1i%20r%u1ED3i%20con%20%u1EA1%20%3AX%22%3B%0Aelse%20if%28/con%20c%F3%20b%u1EA1n%20trai%7Cb%u1EA1n%20trai%20c%u1EE7a%20con%7Cb%u1EA1n%20trai%20con%7Ccon%20c%F3%20b%u1EA1n%20zai%7Cb%u1EA1n%20zai%20c%u1EE7a%20con%7Cb%u1EA1n%20zai%20con/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22B%u1ECDn%20con%20trai%20b%E2y%20gi%u1EDD%20ko%20t%u1ED1t%20%u0111%E2u%20con%20%u1EA1%2C%20n%u1EBFu%20m%E0%20con%20ch%u01B0a%20v%u1EEBa%20%FD%20th%EC...%20th%u1EA7y%20%u0111%E2y%20con%20th%u1EA5y%20sao%3F%20%3AI%22%3B%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20c%F3%20v%u1EE3%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20ng%u01B0%u1EDDi%20y%EAu%7Cc%F3%20ai%20y%EAu%20th%u1EA7y/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Con%20lo%20th%E2n%20con%20tr%u01B0%u1EDBc%20%u0111i%20r%u1ED3i%20h%E3y%20h%u1ECFi%20%u0111%u1EBFn%20th%u1EA7y%20%3B%29%29%22%3B%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20c%F3%20b%u1EA1n%20g%E1i%7Ccon%20c%F3%20b%u1EA1n%20g%E1i%7Cb%u1EA1n%20g%E1i%20c%u1EE7a%20con%7Cb%u1EA1n%20g%E1i%20con/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Con%20n%EAn%20t%u1EEB%20b%u1ECF%20%FD%20%u0111%u1ECBnh%20th%EC%20h%u01A1n%2C%20con%20g%E1i%20b%E2y%20gi%u1EDD%20gh%EA%20l%u1EAFm.%20L%u1EA5y%20ti%u1EC1n%20cho%20g%E1i%20kh%F3%20%u0111%F2i%20l%u1EAFm%20con%20%3Ahix%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28/con%20c%F3%20v%u1EE3%7Ccon%20v%u1EE3%20con%7Cng%u01B0%u1EDDi%20y%EAu%7Ckhi%20n%E0o%20c%F3%20gh%u1EC7%7Cl%u1EA5y%20v%u1EE3%7Cc%F3%20vk%7Cc%F3%20bx%7Cc%F3%20ox%7Cc%F3%20ck%7Cc%F3%20ch%u1ED3ng%7Cc%F3%20b%u1EA1n%20trai%7C%u0111%E1m%20c%u01B0%u1EDBi%7Cy%EAu%20ng%u01B0%u1EDDi%7Clove%7Cv%u1EE3%20c%u1EE7a%20con%7Cv%u1EE3%20con/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22N%F3i%20%u0111%u1EBFn%20v%u1EE3%20th%EC%20th%u1EA7y%20khuy%EAn%20con%20n%EAn%20%u0111i%20tu%20l%E0%20v%u1EEBa%20v%u1EDBi%20l%u1EA1i%20y%EAu%20kh%u1ED5%20l%u1EAFm%2C%20nh%u1ECF%20th%EC%20%u0111%u1EEBng%20y%EAu%20%3D%29%29%22%3B%0A%0Aelse%20if%28/x%u1EA1o%7Cth%u1EA7y%20x%u1EA1o%7Cth%u1EA7y%20ch%E9m%20gi%F3/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Ch%u01B0a%20th%u1EA5y%20ai%20x%u1EA1o%20nh%u01B0ng%20%u1EDF%20%u0111%E2y%20th%u1EA7y%20th%u1EA5y%20con%20x%u1EA1o%20r%u1ED3i%20%3AT%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28/anh%20Jin%7CJin%7CJin%20Nguy%u1EC5n%7Cadmin%7CAd%7Cad%20Jin%7CAd%20Jin%20nguy%u1EC5n%7Cjin%20nguyen/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Con%20n%F3i%20anh%20Jin%20Nguy%u1EC5n%20h%u1EDF%2C%20Anh%20%u1EA5y%20l%E0%20%u0111%u1EB9p%20trai%20nh%u1EA5t%20forum%20r%u1ED3i%2C%20con%20kh%F4ng%20c%F3%20v%E9%20v%u1EDBi%20anh%20%u1EA5y%20%u0111%E2u%20%3Ahix%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20tu%u1ED5i%20g%EC%7Cth%u1EA7y%20tu%u1ED5i%20g%EC%7Cth%u1EA7y%20tu%u1ED5i%20g%EC%7Cth%u1EA7y%20nhi%EAu%20tu%u1ED5i%7Cth%u1EA7y%20nhiu%20tu%u1ED5i/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Th%u1EBF%20con%20m%u1EA5y%20tu%u1ED5i%20m%E0%20h%u1ECFi%20th%u1EA7y%20c%E2u%20%u0111%F3%20%3AW%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28/m%u1EA5y%20%u0111i%u1EC3m%7Cnhi%EAu%20%u0111i%u1EC3m%7Cnhiu%20%u0111i%u1EC3m%7C%u0111%u1EADu%20%u0110h%7Cthi%20%u0111%u1EA1i%20h%u1ECDc%7Ck%u1EBFt%20qu%u1EA3%20thi%7Cthi%20%u0111%u1EADu/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22%u0111%u1EEBng%20b%E2n%20t%E2m%20con%20%u1EA1h%20%2Ch%u1ECDc%20t%E0i%20thi%20ph%u1EADn%20m%E0%20%3Achanh%20%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20c%F3%20m%u1EA5y%20v%u1EE3%7Cv%u1EE3%20c%u1EE7a%20th%u1EA7y%7Cv%u1EE3%20th%u1EA7y%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20m%u1EA5y%20con%7Ccon%20c%u1EE7a%20th%u1EA7y%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20m%u1EA5y%20%u0111%u1EE9a%20con/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Xoi%20m%F3i%20chuy%u1EC7n%20ri%EAng%20t%u01B0%20c%u1EE7a%20ng%u01B0%u1EDDi%20kh%E1c%20l%E0%20ko%20t%u1ED1t%20%u0111%E2u%20nha%20con%2C%20coi%20ch%u1EEBng%20s%E9t%20%u0111%E1nh%20%u0111%F3%20%3AW%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28/con%20%u0111%u1EB9p%7Ccon%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%7C%u0111%u1EB9p%20h%u01A1n%20th%u1EA7y%7Ccon%20v%u1EDBi%20th%u1EA7y/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Kh%F4ng%20ph%u1EA3i%20l%E0%20con%20x%u1EA5u%2C%20m%E0%20do%20th%u1EA7y%20qu%E1%20%u0111%u1EB9p%20thui%20%3AN%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20c%F3%20x%u1EA5u%20trai%20ko%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20x%u1EA5u%20trai%20k%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20x%u1EA5u%20trai%20kh%F4ng%7Cch%u1EAFc%20th%u1EA7y%20x%u1EA5u%20trai%20l%u1EAFm%20nh%u1EC9%7Cth%u1EA7y%20th%EC%20ch%u1EAFc%20l%E0%20x%u1EA5u%20trai%20r%u1ED3i%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20ko%20m%E0%20b%u1EA3o%20th%u1EBF%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20ko%20m%E0%20n%F3i%20th%u1EBF%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20kh%F4ng%20m%E0%20b%u1EA3o%20th%u1EBF%7Cth%u1EA7y%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20kh%F4ng%20m%E0%20n%F3i%20th%u1EBF/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Th%u1EA7y%20th%EC%20ko%20bi%u1EBFt%20c%F3%20%u0111%u1EB9p%20ko%20ch%u1EE9%20con%20th%EC%20ch%u1EAFc%20ch%u1EAFn%20l%E0%20x%u1EA5u%20r%u1ED3i%20%3D%29%29%22%3B%0Aelse%20if%28/th%u1EA7y%20t%EAn%20g%EC%7Ct%EAn%20th%u1EA7y/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22T%EAn%20ko%20quan%20tr%u1ECDng%2C%20con%20mu%u1ED1n%20cho%20l%E0%20g%EC%20c%u0169ng%20dc%20%3A%29%29%22%3B%0Aelse%20if%28/%u0111%u1EB9p%20h%u01A1n%7Cx%u1EA5u%20h%u01A1n%7C%u0111%u1EB9p%20kh%F4ng%7Cx%u1EA5u%20kh%F4ng%7C%u0111%u1EB9p%20ko%7Cx%u1EA5u%20ko%7C%u0111%u1EB9p%20k%7Cx%u1EA5u%20k/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Con%20ko%20n%EAn%20h%u1ECFi%20c%E2u%20n%E0y%20v%EC%20%u1EDF%20%u0111%E2y%20ngo%E0i%20th%u1EA7y%20ra%20ai%20c%u0169ng%20x%u1EA5u%20c%u1EA3%20%3A%29%29%22%3B%0Aelse%20if%28/lullu%7Clulu%7Cch%u1ECB%20lullu%7CLullu%7CLulu%7Cch%u1ECB%20luy%7Cchi%20lulu%7Cb%E9%20lulu/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22con%20h%u1ECFi%20lullu%20h%u1EA3%2C%20con%20b%E9%20%u0111%F3%20th%EC%20c%u0169ng%20d%u1EC5%20th%u01B0%u01A1ng%20%u0111%F3%20con%2C%20nh%u01B0ng%20th%u01B0%u01A1ng%20kh%F4ng%20d%u1EC5%20%u0111%E2u%20nh%E1%20%3A%24%22%3B%0Aelse%20if%28/ngu%20h%u01A1n%7Cngu%20kh%F4ng%7Cngu%20ko%7Cngu%20k/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22N%F3i%20v%u1EC1%20kho%u1EA3n%20ngu%20th%EC%20%u1EDF%20%u0111%E2y%20th%u1EA7y...%20th%F4ng%20minh%20nh%u1EA5t%20%3A%5E%22%3B%0Aelse%20if%28/anh%20tuan%7Ctu%u1EA5n%7CTu%u1EA5n%7CKhoai%7Ckhoai%7Ckan%7CA%20kan%7Ctoan%7Cngomanhtoan%7Ctuanks9x/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22H%u1ECFi%20v%u1EC1%20m%u1EA5y%20th%u1EB1ng%20qu%u1EC9%20n%E0y%20th%EC%20th%u1EA7y%20b%F3%20tay%20r%u1ED3i%2C%20n%F3%20ng%u1ED3i%20ph%E1%20th%u1EA7y%20c%u1EA3%20ng%E0y%20ko%20l%E0m%20%u0103n%20gi%20%u0111%u01B0%u1EE3c%20%3Abz%3A3%3A%22%3B%0Aelse%20if%28/c%u1EE9t%7Cdis%7Cshit%7Cdis%7Cfuk%7Cvl%7CVKL%7Cm%u1ECBa%7CDKM%7Cmie%7Cfucking%7C%u0111%u1ECBt%7Cn%u1ED3n%7C%u0111%EDt%7C%u0111%u0129%7CFuck%7CWTF%7CDog%7Cch%F3%7Cm%u1EB9%20th%u1EA7y%7Ccon%20dog/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22N%F3i%20b%u1EADy%20%E0h%3F%20Coi%20ch%u1EEBng%20ra%20%u0111%u01B0%u1EDDng%20ch%F3%20c%u1EAFn%20nha%20con%22%3B%0Aelse%20if%28/alo%7Chello%7Chelu%7Cch%E0o%7C%EA%20th%u1EA7y%7Cch%E0o%20th%u1EA7y%7C2%20th%u1EA7y%7C222/i.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Ch%E0o%20con%21%20H%F4m%20nay%20con%20mu%u1ED1n%20h%u1ECFi%20c%E1i%20chi%20%3AS%22%3B%0Aelse%20if%28/ch%E9m%7C%u0111%E1nh%7Cqu%FDnh%7Cchem%7Cdanh%7Cquynh%7C%u0111%E1%7C%u0111%u1EADp%7Cb%u1EAFn%7Cgunny%7Cgame%7C%u0111%u1EADp%20nhau%7Cl%E1o%7Cc%FAn/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Mu%u1ED1n%20ch%u01A1i%20%E0h%20%3F%20Th%EDch%20th%EC%20chi%u1EC1u%20th%F4i%22%3B%0Aelse%20if%28/Th%u1EA7y%20%u1EDF%20%u0111%E2u%7Cth%u1EA7y%20%u1EDF%20%u0111%E2u%7Cch%u1ED7%20n%E0o%7C%u1EDF%20%u0111%E2u/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22%u1EDF%20nh%E0%20c%u1EE7a%20con%20%ED%20%3Asuncuoi%3A%22%3B%0Aelse%20if%28/%u0110%u1EB9p%20tr%u1EA1i%7Ckute%20boy%7C%u0111%u1EB9p%20trai%20nh%u1EA5t%20forum%7Cboy%20kinggame%7C%u0111%u1EB9p%20trai%20nh%u1EA5t%20kinggame%7C%u0111%u1EB9p%20trai%20nh%u1EA5t%204rum%7Ctrai%204rum%7C%u0111%u1EB9p%20trai%20nh%u1EA5t%20forum%7Ctrai%204rum%7Cai%20%u0111%u1EB9p%20trai%7C%u0111%u1EB9p%20trai/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Th%u1EA7y%20kh%F4ng%20mu%u1ED1n%20n%F3i%20c%E2u%20n%E0y%20nh%u01B0ng%20s%u1EF1%20th%u1EADt%20l%E0%20anh%20Jin%20Nguy%u1EC5n%20%u0110%u1EB9p%20Trai%20nh%u1EA5t%20di%u1EC5n%20%u0111%E0n%20r%u1ED3i%20%3Aso%22%3B%0Aelse%20if%28/d%E2m%7Cngu%7Cng%u1ED1c%7Cx%E0m%7Cnh%u1EA3m%7Cnh%u1EA3m%20nh%ED%7C%u0111i%EAn%7Cd%u1EDF%20h%u01A1i%7Ch%E2m%7Ckh%F9ng%7Cth%u1EA7n%20kinh%7C%u0111%u1EA7n%20%u0111%u1ED9n%7Ck%ECn%7Ckh%ECn%7Cd%u1EDF%20ng%u01B0%u1EDDi%7Cngu%20si%7Cd%EA%7C%u0111%EA%20ti%u1EC7n%7Cb%u1EC7nh%7Ct%u0169n%7Cd%u1EA1i%20g%E1i%7Cb%E3%20%u0111%u1EADu%7Ct%E2m%20th%u1EA7n/.exec%28str%29%21%3Dnull%29%0A%7Brec%3D/d%E2m%7Cngu%7Cng%u1ED1c%7Cx%E0m%7Cnh%u1EA3m%7Cnh%u1EA3m%20nh%ED%7C%u0111i%EAn%7Cd%u1EDF%20h%u01A1i%7Ch%E2m%7Ckh%F9ng%7Cth%u1EA7n%20kinh%7C%u0111%u1EA7n%20%u0111%u1ED9n%7Ck%ECn%7Ckh%ECn%7Cd%u1EDF%20ng%u01B0%u1EDDi%7Cngu%20si%7Cd%EA%7C%u0111%EA%20ti%u1EC7n%7Cb%u1EC7nh%7Ct%u0169n%7Cd%u1EA1i%20g%E1i%7Cb%E3%20%u0111%u1EADu%7Ct%E2m%20th%u1EA7n%7Cz%u1ED5m/.exec%28str%29%3B%0Areturn%20%22Ta%20th%u1EA5y%20con%20c%F2n%20%22%20+%20rec%20+%20%22%20h%u01A1n%20%21%22%7D%0Aelse%20if%28/bu%u1ED3n%7Cp%F9n%7Cpu%u1ED3n%7Cng%E1n%7Cch%E1n%7Cb%F9n/.exec%28str%29%21%3Dnull%29%0A%7Brec%3D/bu%u1ED3n%7Cp%F9n%7Cpu%u1ED3n%7Cng%E1n%7Cch%E1n%7Cb%F9n/.exec%28str%29%3B%0Areturn%20%22Ta%20c%F2n%20%22%20+%20rec%20+%20%22%20h%u01A1n%20con%20nhi%u1EC1u%2C%20than%20th%u1EDF%20l%E0m%20g%EC%3F%20%3A%28%22%7D%0Aelse%20if%28/thay%7Cadmin%7Cth%u1EA7y/.test%28str%29%20%26%26%20/b%u1ED1%7Cm%u1EB9%7Cc%u1EAFn%7Cgay%7Cbede%7Cpede%7C%u0111%E0n%20b%E0%7C%u0111i%20%u0111%E2u%7Cl%E0m%20g%EC%7C%u1EDF%20%u0111%E2u/.test%28str%29%29%0A%20%20%20return%20%22Con%20ch%u01B0a%20%u0111%u1EE7%20tu%u1ED5i%20%u0111%u1EC3%20h%u1ECFi%20c%E2u%20%u0111%F3%20%u0111%E2u%2C%20coi%20ch%u1EEBng%20%u0111%u1EA5y%20%21%22%3B%0A%20%0Aelse%20if%28str.substr%28str.length-1%29%21%3D%22%3F%22%29%0A%20%20%20return%20%22Con%20%u0111ang%20h%u1ECFi%20th%u1EA7y%20%E0h%3F%20Sao%20kh%F4ng%20th%u1EA5y%20d%u1EA5u%20ch%u1EA5m%20h%u1ECFi%22%3B%0Aelse%0A%20%20%20return%20traloi%5BMath.round%28r*56%29%5D%3B%0A%7D%0Asss%3D%20%22%20%5Bcolor%3Dblue%5D%22%20+%20str%20+%20%22%5B/color%5D%20%5Cn%20%5Bcolor%3Dred%5DTh%u1EA7y%20ph%E1n%3A%5B/color%5D%22%20+%20phangi%28str%29%20%3B%0Adocument.post.sent.value%3Dsss%3Bdocument.post.message.focus%28%29%3Bajax_submit_chatbox%28params%29%3Breturn%20false%3B%0A%7D%7D%3C/script%3E%0A%0A%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%3E//%3C%21%5BCDATA%5B%0Avar%20params%20%3D%20%27%3Farchives%3D1%27%3Bvar%20smilies_sid%20%3D%20%27%27%3B//%5D%5D%3E%3C/script%3E%3Cscript%20src%3D%22http%3A//illiweb.com/rs3/13/frm/chatbox/chatbox3.js%22%20type%3D%22text/javascript%22%3E%3C/script%3E%3Cstyle%20type%3D%22text/css%22%3E*%20%7Bmargin%3A%200px%3Bpadding%3A%200%3B%7Dhtml%2C%20body%20%7Boverflow%3A%20hidden%3B%7Dbody%20%7Bbackground-color%3A%20%23efefef%3B%7Ddiv%23mudimPanel%7Bleft%3A%2076px%20%21important%3Bposition%3A%20absolute%20%21important%3Bwidth%3A%20690px%20%21important%3Btop%3A%2026px%21important%3Bborder%3A0px%21important%3Bbackground%3A%20none%21important%3Bheight%3A%2026px%21important%3B%7Dspan.msg%7Bdisplay%3A%20inline-block%3B%0Afont-size%3A%2013px%3B%0Apadding%3A%204px%201px%3B%7Dspan%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%28191%2C%200%2C%20255%29%3B%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%23BF00FF%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%28255%2C%20102%2C%200%29%3B%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%23FF6600%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%20191%2C%200%29%3B%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%2300BF00%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%28250%2C%200%2C%200%29%3B%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%23FA0000%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%2889%2C%2089%2C%2089%29%3B%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%23595959%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%204%2C%20255%29%3B%22%5D%2Cspan%5Bstyle%3D%22color%3A%230004FF%22%5D%7Bdisplay%3Anone%3B%7Da%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%28191%2C%200%2C%20255%29%3B%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%23BF00FF%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%28255%2C%20102%2C%200%29%3B%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%23FF6600%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%20191%2C%200%29%3B%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%2300BF00%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%28250%2C%200%2C%200%29%3B%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%23FA0000%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%2889%2C%2089%2C%2089%29%3B%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%23595959%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%20rgb%280%2C%204%2C%20255%29%3B%22%5D%2Ca%20span%5Bstyle%3D%22color%3A%230004FF%22%5D%7Bdisplay%3Ainline%21important%3B%7D%3C/style%3E%0A%0A%3Cscript%20src%3D%22http%3A//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js%22%20type%3D%22text/javascript%22%3E%3C/script%3E%0A%3Cscript%20src%3D%22http%3A//www.coo.vn/out/users/c3vietk/js/vibrate.js%22%20type%3D%22text/javascript%22%3E%3C/script%3E%0A%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%3E%0A%24%28document%29.ready%28function%28%29%7B%0A%20%20%24%28%27%23buzz%27%29.click%28function%28%29%7B%0A%20%20%20%20%20%20%24%28%22div%22%29.vibrate%28%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20frequency%3A%205000%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20spread%3A%205%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20duration%3A%20600%0A%20%20%20%20%20%20%7D%29%3B%0A%20%20%7D%29%3B%0A%7D%29%3B%0A%3C/script%3E%20%0A%3C/head%3E%0A%3Cbody%20class%3D%22chatbox%22%20id%3D%22captcha%22%20onload%3D%22CB_disconnect%28%29%3Bajax_refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%2C%201%29%3Bif%20%28location.href.indexOf%28%27reload%27%29%3D%3D-1%29%20location.replace%28location.href+%27%3Freload%27%29%3B%22%3E%3Cdiv%20id%3D%22chatbox_header%22%3E%3Ctable%20cellspacing%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%20border%3D%220%22%20width%3D%22100%25%22%3E%3Ctr%3E%3Cth%20nowrap%3D%22nowrap%22%20style%3D%22border-bottom%3A%201px%20%23dbdbdb%20solid%3B%22%20colspan%3D%222%22%3E%3Ctable%20border%3D%220%22%20width%3D%22100%25%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%20nowrap%3D%22nowrap%22%20align%3D%22left%22%3E%3Cdiv%20class%3D%22genmed%22%20id%3D%22chatbox_main_options%22%3E%3Ca%20href%3D%22javascript%3Avoid%280%29%22%20onclick%3D%22CB_disconnect%28%29%3B%22%3E%3Cspan%20id%3D%22chatbox_option_co%22%20style%3D%22display%3A%20%3B%20color%3A%20%23ffffff%3B%20font-family%3A%20Tahoma%3B%0Afont-size%3A%2011px%3B%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22%u0110%u0103ng%20nh%u1EADp%22%20title%3D%22%u0110%u0103ng%20nh%u1EADp%22%20/%3E%3C/span%3E%3Cspan%20id%3D%22chatbox_option_disco%22%20style%3D%22display%3A%20none%3B%20color%3A%20%23ffffff%3B%20font-family%3A%20Tahoma%3B%0Afont-size%3A%2011px%3B%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22Tho%E1t%22%20title%3D%22Tho%E1t%22%20/%3E%3C/span%3E%3C/a%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3Ctd%3E%3Cspan%20class%3D%22gen%22%3E%3CSCRIPT%20language%3DJavaScript%20type%3Dtext/JavaScript%3E%20v_content%3D%5B%5B%27%27%2C%27%3Cfont%20color%3D%22white%22%3E%3Cb%3EC%u1EA5m%20%u0111%u01B0a%20link%20qu%u1EA3ng%20c%E1o%2Cb%u1EADy%20b%u1EA1%20l%EAn%20Chat%20Box%21%3C/b%3E%3C/font%3E%27%2C%27_parent%27%5D%2C%20%5B%27%27%2C%27%3Cfont%20color%3D%22pink%22%3E%3Cb%3ENghi%EAm%20c%u1EA5m%20n%F3i%20t%u1EE5c%2C%20ch%u1EEDi%20b%u1EADy%20trong%20Chat%20Box%21%3C/b%3E%3C/font%3E%27%2C%27_parent%27%5D%2C%5B%27%27%2C%27%3Cfont%20color%3D%22darkorange%22%3E%3Cb%3EC%u1EA5m%20%u0111%u1EA3%20k%EDch%20c%E1c%20th%E0nh%20vi%EAn%20kh%E1c%20tr%EAn%20Chat%20Box%21%3C/b%3E%3C/font%3E%27%2C%27_parent%27%5D%5D%3B%3C/SCRIPT%3E%3CSCRIPT%20language%3DJavaScript1.2%3E//%20%3D%3D%3D%201%20%3D%3D%3D%20FONT%2C%20COLORS%2C%20EXTRAS...%0Av_font%3D%27verdana%27%3B%0Av_fontSize%3D%2712px%27%3B%0Av_fontSizeNS4%3D%2712px%27%3B%0Av_fontWeight%3D%27normal%27%3B%0Av_fontColor%3D%27%23000000%27%3B%0Av_textDecoration%3D%27none%27%3B%0Av_fontColorHover%3D%27%23333333%27%3B//%20%20%20%20%20%20%7C%20won%27t%20work%0Av_textDecorationHover%3D%27none%27%3B//%20%20%7C%20in%20Netscape4%0Av_bgColor%3D%27transparent%27%3B%0A//%20set%20%5B%3D%27transparent%27%5D%20for%20transparent%0A//%20set%20%5B%3D%27url%28image_source%29%27%5D%20for%20image%0Av_top%3D0%0Av_left%3D0%3B//%20%20%7C%20defining%0Av_width%3D350%3B//%20%20%7C%20the%20box%0Av_height%3D14%3B//%20%20%7C%0Av_paddingTop%3D0%3B%0Av_paddingLeft%3D0%3B%0Av_position%3D%27relative%27%3B//%20absolute/relative%0Av_timeout%3D3000%3B//1000%20%3D%201%20second%0Av_slideSpeed%3D1%3B%0Av_slideDirection%3D0%3B//0%3Ddown-up%3B1%3Dup-down%0Av_pauseOnMouseOver%3Dtrue%3B%0A//%20v2.2+%20new%20below%0Av_slideStep%3D3%3B//pixels%0Av_textAlign%3D%27left%27%3B//%20left/center/right%0Av_textVAlign%3D%27middle%27%3B//%20top/middle/bottom%20-%20won%27t%20work%20in%20Netscape4%0A%20%0A//%20%3D%3D%3D%202%20%3D%3D%3D%20THE%20CONTENT%20-%20%5B%27href%27%2C%27text%27%2C%27target%27%5D%0A//%20Use%20%27%27%20for%20href%20to%20have%20no%20link%20item%0Av_content%20%3D%20v_content%3B%0A//%20%3D%3D%3D%0Av_ua%3Dnavigator.userAgent%3Bv_nS4%3Ddocument.layers%3F1%3A0%3Bv_iE%3Ddocument.all%26%26%21window.innerWidth%26%26v_ua.indexOf%28%22MSIE%22%29%21%3D-1%3F1%3A0%3Bv_oP%3Dv_ua.indexOf%28%22Opera%22%29%21%3D-1%26%26document.clear%3F1%3A0%3Bv_oP7%3Dv_oP%26%26document.appendChild%3F1%3A0%3Bv_oP4%3Dv_ua.indexOf%28%22Opera%22%29%21%3D-1%26%26%21document.clear%3Bv_kN%3Dv_ua.indexOf%28%22Konqueror%22%29%21%3D-1%26%26parseFloat%28v_ua.substring%28v_ua.indexOf%28%22Konqueror/%22%29+10%29%29%3C3.1%3F1%3A0%3Bv_count%3Dv_content.length%3Bv_cur%3D1%3Bv_cl%3D0%3Bv_d%3Dv_slideDirection%3F-1%3A1%3Bv_TIM%3D0%3Bv_fontSize2%3Dv_nS4%26%26navigator.platform.toLowerCase%28%29.indexOf%28%22win%22%29%21%3D-1%3Fv_fontSizeNS4%3Av_fontSize%3Bv_canPause%3D0%3Bfunction%20v_getOS%28a%29%7Breturn%20v_iE%3Fdocument.all%5Ba%5D.style%3Av_nS4%3Fdocument.layers%5B%22v_container%22%5D.document.layers%5Ba%5D%3Adocument.getElementById%28a%29.style%7D%3Bfunction%20v_start%28%29%7Bvar%20o%2Cpx%3Bo%3Dv_getOS%28%22v_1%22%29%3Bpx%3Dv_oP%26%26%21v_oP7%7C%7Cv_nS4%3F0%3A%22px%22%3Bif%28parseInt%28o.top%29%3D%3Dv_paddingTop%29%7Bv_canPause%3D1%3Bif%28v_count%3E1%29v_TIM%3DsetTimeout%28%22v_canPause%3D0%3Bv_slide%28%29%22%2Cv_timeout%29%3Breturn%7Do.top%3D%28parseInt%28o.top%29-v_slideStep*v_d%29*v_d%3Ev_paddingTop*v_d%3FparseInt%28o.top%29-v_slideStep*v_d+px%3Av_paddingTop+px%3Bif%28v_oP%26%26o.visibility.toLowerCase%28%29%21%3D%22visible%22%29o.visibility%3D%22visible%22%3BsetTimeout%28%22v_start%28%29%22%2Cv_slideSpeed%29%7D%3Bfunction%20v_slide%28%29%7Bvar%20o%2Co2%2Cpx%3Bo%3Dv_getOS%28%22v_%22+v_cur%29%3Bo2%3Dv_getOS%28%22v_%22+%28v_cur%3Cv_count%3Fv_cur+1%3A1%29%29%3Bpx%3Dv_oP%26%26%21v_oP7%7C%7Cv_nS4%3F0%3A%22px%22%3Bif%28parseInt%28o2.top%29%3D%3Dv_paddingTop%29%7Bif%28v_oP%29o.visibility%3D%22hidden%22%3Bo.top%3Dv_height*v_d+px%3Bv_cur%3Dv_cur%3Cv_count%3Fv_cur+1%3A1%3Bv_canPause%3D1%3Bv_TIM%3DsetTimeout%28%22v_canPause%3D0%3Bv_slide%28%29%22%2Cv_timeout%29%3Breturn%7Dif%28v_oP%26%26o2.visibility.toLowerCase%28%29%21%3D%22visible%22%29o2.visibility%3D%22visible%22%3Bif%28%28parseInt%28o2.top%29-v_slideStep*v_d%29*v_d%3Ev_paddingTop*v_d%29%7Bo.top%3DparseInt%28o.top%29-v_slideStep*v_d+px%3Bo2.top%3DparseInt%28o2.top%29-v_slideStep*v_d+px%7Delse%7Bo.top%3D-v_height*v_d+px%3Bo2.top%3Dv_paddingTop+px%7DsetTimeout%28%22v_slide%28%29%22%2Cv_slideSpeed%29%7D%3Bif%28v_nS4%7C%7Cv_iE%7C%7Cv_oP%7C%7Cdocument.getElementById%26%26%21v_kN%26%26%21v_oP4%29%7B%0Adocument.write%28%22%3Cstyle%3E.vnewsticker%2Ca.vnewsticker%7Bfont-family%3A%22+v_font+%22%3Bfont-size%3A%22+v_fontSize2+%22%3Bcolor%3A%22+v_fontColor+%22%3Btext-decoration%3A%22+v_textDecoration+%22%3Bfont-weight%3A%22+v_fontWeight+%22%7Da.vnewsticker%3Ahover%7Bfont-family%3A%22+v_font+%22%3Bfont-size%3A%22+v_fontSize2+%22%3Bcolor%3A%22+v_fontColorHover+%22%3Btext-decoration%3A%22+v_textDecorationHover+%22%7D%3C/style%3E%22%29%3Bv_temp%3D%22%3Cdiv%20%22+%28v_nS4%3F%22name%22%3A%22id%22%29+%22%3Dv_container%20style%3D%27position%3A%22+v_position+%22%3Btop%3A%22+v_top+%22px%3Bleft%3A%22+v_left+%22px%3Bwidth%3A%22+v_width+%22px%3Bheight%3A%22+v_height+%22px%3Bbackground%3A%22+v_bgColor+%22%3Blayer-background%22+%28v_bgColor.indexOf%28%22url%28%22%29%3D%3D0%3F%22-image%22%3A%22-color%22%29+%22%3A%22+v_bgColor+%22%3Bclip%3Arect%280%2C%22+v_width+%22%2C%22+v_height+%22%2C0%29%3Boverflow%3Ahidden%27%3E%22+%28v_iE%3F%22%3Cdiv%20style%3D%27position%3Aabsolute%3Btop%3A0px%3Bleft%3A0px%3Bwidth%3A100%25%3Bheight%3A100%25%3Bclip%3Arect%280%2C%22+v_width+%22%2C%22+v_height+%22%2C0%29%27%3E%22%3A%22%22%29%3Bfor%28v_i%3D0%3Bv_i%3Cv_count%3Bv_i++%29%0Av_temp+%3D%22%3Cdiv%20%22+%28v_nS4%3F%22name%22%3A%22id%22%29+%22%3Dv_%22+%28v_i+1%29+%22%20style%3D%27position%3Aabsolute%3Btop%3A%22+%28v_height*v_d%29+%22px%3Bleft%3A%22+v_paddingLeft+%22px%3Bwidth%3A%22+%28v_width-v_paddingLeft*2%29+%22px%3Bheight%3A%22+%28v_height-v_paddingTop*2%29+%22px%3Bclip%3Arect%280%2C%22+%28v_width-v_paddingLeft*2%29+%22%2C%22+%28v_height-v_paddingTop*2%29+%22%2C0%29%3Boverflow%3Ahidden%22+%28v_oP%3F%22%3Bvisibility%3Ahidden%22%3A%22%22%29+%22%3Btext-align%3A%22+v_textAlign+%22%27%20class%3Dvnewsticker%3E%22+%28%21v_nS4%3F%22%3Ctable%20width%3D%22+%28v_width-v_paddingLeft*2%29+%22%20height%3D%22+%28v_height-v_paddingTop*2%29+%22%20cellpadding%3D0%20cellspacing%3D0%20border%3D0%3E%3Ctr%3E%3Ctd%20width%3D%22+%28v_width-v_paddingLeft*2%29+%22%20height%3D%22+%28v_height-v_paddingTop*2%29+%22%20align%3D%22+v_textAlign+%22%20valign%3D%22+v_textVAlign+%22%20class%3Dvnewsticker%3E%22%3A%22%22%29+%28v_content%5Bv_i%5D%5B0%5D%21%3D%22%22%3F%22%3Ca%20href%3D%27%22+v_content%5Bv_i%5D%5B0%5D+%22%27%20target%3D%27%22+v_content%5Bv_i%5D%5B2%5D+%22%27%20class%3Dvnewsticker%22+%28v_pauseOnMouseOver%3F%22%20onmouseover%3D%27if%28v_canPause%26%26v_count%3E1%29%7BclearTimeout%28v_TIM%29%3Bv_cl%3D1%7D%27%20onmouseout%3D%27if%28v_canPause%26%26v_count%3E1%26%26v_cl%29v_TIM%3DsetTimeout%28%5C%22v_canPause%3D0%3Bv_slide%28%29%3Bv_cl%3D0%5C%22%2C%22+v_timeout+%22%29%27%22%3A%22%22%29+%22%3E%22%3A%22%3Cspan%22+%28v_pauseOnMouseOver%3F%22%20onmouseover%3D%27if%28v_canPause%26%26v_count%3E1%29%7BclearTimeout%28v_TIM%29%3Bv_cl%3D1%7D%27%20onmouseout%3D%27if%28v_canPause%26%26v_count%3E1%26%26v_cl%29v_TIM%3DsetTimeout%28%5C%22v_canPause%3D0%3Bv_slide%28%29%3Bv_cl%3D0%5C%22%2C%22+v_timeout+%22%29%27%22%3A%22%22%29+%22%3E%22%29+v_content%5Bv_i%5D%5B1%5D+%28v_content%5Bv_i%5D%5B0%5D%21%3D%22%22%3F%22%3C/a%3E%22%3A%22%3C/span%3E%22%29+%28%21v_nS4%3F%22%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C/table%3E%22%3A%22%22%29+%22%3C/div%3E%22%3Bv_temp+%3D%28v_iE%3F%22%3C/div%3E%22%3A%22%22%29+%22%3C/div%3E%22%3Bdocument.write%28v_temp%29%3BsetTimeout%28%22v_start%28%29%22%2C1000%29%3Bif%28v_nS4%29onresize%3Dfunction%28%29%7Blocation.reload%28%29%7D%7D%3C/SCRIPT%3E%3C/span%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C/table%3E%3C/th%3E%3C/tr%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2011/05/11/Pikachu2.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22PiKaChu%202%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2011/06/04/epic-battle-fantasy--6897.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22Fantasy%203%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2011/05/16/goldminervegas_0.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22%u0110%E0o%20V%E0ng%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2008/12/09/7_vien_ngoc_rong_2.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22DragonBall%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2008/12/10/rong_tai_sinh.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22R%u1ED3ng%20T%E1i%20Sinh%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2009/03/27/nong_trai_chan_nuoi_3.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22N%F4ng%20Tr%u1EA1i%203%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2008/01/22/cong_thanh_chien.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22C%F4ng%20Th%E0nh%20Chi%u1EBFn%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//socvui3.vcmedia.vn/sites/default/files/games/2010/06/25/sift-heads-world-3.swf%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22B%u1ED9%203%20Si%EAu%20%u0110%u1EB3ng%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Tr%EAn%20Chat%20Box%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ca%20href%3D%22http%3A//kinggame.5forum.net/f52-forum%22target%3D%22_blank%22%3E%3Cinput%20type%3D%22button%22%20value%3D%22Kh%E1c%22%20title%3D%22Ch%u01A1i%20Game%20Flash%20Kh%E1c%22%20/%3E%3C/a%3E%0A%3Ctd%20class%3D%22row3%22%20width%3D%2213%25%22%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C/table%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20id%3D%22chatbox_members%22%20curpos%3D%220%22%20maxpos%3D%22460%22%20pageincrement%3D%22144%22%20increment%3D%2210%22%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20id%3D%22chatbox%22%3E%3C/div%3E%3Cdiv%20id%3D%22chatbox_footer%22%3E%3Cdiv%20id%3D%22chatbox_messenger%22%3E%3Cform%20name%3D%22post%22%20action%3D%22/chatbox/chatbox.forum%22%20method%3D%22post%22%20onsubmit%3D%22submitmsg%28%27%3Farchives%3D1%27%29%3Brefresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%3Breturn%20false%3B%22%3E%3Ctable%20width%3D%22100%25%22%20cellspacing%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%20class%3D%22row3%22%3E%3Cdiv%20id%3D%22chatbox_messenger_form%22%3E%3Ctable%20cellspacing%3D%220%22%20cellpadding%3D%220%22%20height%3D%2224%22%20width%3D%22100%25%22%20class%3D%22chatfootertable%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%20width%3D%22100%25%22%20align%3D%22left%22%20style%3D%22padding-left%3A%204px%3B%22%3E%3Clabel%3E%3Cinput%20type%3D%22text%22%20id%3D%22message%22%20name%3D%22message%22%20size%3D%2240%22%20maxlength%3D%221024%22%20class%3D%22post%22%20autocomplete%3D%22off%22%20style%3D%22width%3A%2090%25%3Bbackground-image%3A%20url%28http%3A//i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/notice10.png%29%3Bbackground-color%3A%20rgb%28255%2C%20255%2C%20255%29%3Bbackground-repeat%3A%20no-repeat%3B%22%20onfocus%3D%22if%28this.style.background%21%3D%27none%27%29%7Bthis.style.background%3D%27%27%7D%22%20onblur%3D%22if%28%28this.style.background%3D%3D%27%27%29%20%26%26%20%28this.value%3D%3D%27%27%29%29%7Bthis.style.background%3D%27%23fff%20url%28http%3A//i62.servimg.com/u/f62/14/52/40/23/notice10.png%29%20no-repeat%27%7D%22%3E%3C/label%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3Ctr%3E%3Ctd%20width%3D%22100%25%22%20align%3D%22left%22%3E%3Ctable%20cellspacing%3D%227%22%20cellpadding%3D%220%22%20border%3D%220%22%20style%3D%22line-height%3A%200px%3B%22%20class%3D%22text-styles%22%3E%3Ctr%3E%3Ctd%3E%3Cinput%20type%3D%22hidden%22%20name%3D%22sbold%22%20value%3D%220%22%3E%3Cinput%20type%3D%22hidden%22%20name%3D%22sitalic%22%20value%3D%220%22%3E%3Cinput%20type%3D%22hidden%22%20name%3D%22sunderline%22%20value%3D%220%22%3E%3Cinput%20type%3D%22hidden%22%20name%3D%22sstrike%22%20value%3D%220%22%3E%3Cinput%20type%3D%22hidden%22%20name%3D%22scolor%22%20id%3D%22scolor%22%20value%3D%22%23000000%22%3E%3Cspan%20class%3D%22gen%22%20onclick%3D%22document.post.message.focus%28%29%3B%22%3E%3Cinput%20type%3D%22hidden%22%20name%3D%22sent%22%20value%3D%22%22%20/%3E%3Cinput%20type%3D%22submit%22%20name%3D%22submit_button%22%20value%3D%22SEND%22%20id%3D%22submit_button%22%20style%3D%22font-weight%3A%20bold%3Bheight%3A22px%3B%22%20/%3E%3C/span%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%3E%3Cinput%20type%3D%22submit%22%20value%3D%22Th%u1EC9nh%20Th%u1EA7y%21%22%20onclick%3D%22getfunction%28%29%22%20name%3D%22xxxxx%22%3E%3C/td%3E%0A%3Ctd%3E%3Cdiv%20id%3D%22buzz%22%20class%3D%22fontbutton%20fontbutton_normal%22%20onmouseover%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_hover%27%22%20onmouseout%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%20onclick%3D%22buzz%28%29%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//c3zone.net/users/2315/72/47/45/smiles/3783939235.gif%22%20alt%3D%22Buzz%22%20title%3D%22Buzz%22%3E%3C/div%3E%0A%3C/td%3E%0A%3Ctd%3E%3Cdiv%20id%3D%22divbold%22%20class%3D%22fontbutton%20fontbutton_normal%22%20onmouseover%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_hover%27%22%20onmouseout%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sbold.value%20%3D%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%20onclick%3D%22do_style%28%27bold%27%29%3B%22%20onmousedown%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_clicked%27%3B%22%20onmouseup%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sbold.value%20%21%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif%22%20width%3D%2221%22%20height%3D%2220%22%20alt%3D%22Bold%22%20title%3D%22Bold%22%20/%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3Ctd%3E%3Cdiv%20id%3D%22divitalic%22%20class%3D%22fontbutton%20fontbutton_normal%22%20onmouseover%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_hover%27%22%20onmouseout%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sitalic.value%20%3D%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%20onclick%3D%22do_style%28%27italic%27%29%3B%22%20onmousedown%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_clicked%27%3B%22%20onmouseup%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sitalic.value%20%21%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif%22%20width%3D%2221%22%20height%3D%2220%22%20alt%3D%22Ital.%22%20title%3D%22Ital.%22%20/%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3Ctd%3E%3Cdiv%20id%3D%22divunderline%22%20class%3D%22fontbutton%20fontbutton_normal%22%20onmouseover%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_hover%27%22%20onmouseout%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sunderline.value%20%3D%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%20onclick%3D%22do_style%28%27underline%27%29%3B%22%20onmousedown%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_clicked%27%3B%22%20onmouseup%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sunderline.value%20%21%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif%22%20width%3D%2221%22%20height%3D%2220%22%20alt%3D%22Underl.%22%20title%3D%22Underl.%22%20/%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3Ctd%3E%3Cdiv%20id%3D%22divstrike%22%20class%3D%22fontbutton%20fontbutton_normal%22%20onmouseover%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_hover%27%22%20onmouseout%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sstrike.value%20%3D%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%20onclick%3D%22do_style%28%27strike%27%29%3B%22%20onmousedown%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_clicked%27%3B%22%20onmouseup%3D%22this.className%3D%28%20document.post.sstrike.value%20%21%3D%20%271%27%20%29%20%3F%20%27fontbutton%20fontbutton_selected%27%20%3A%20%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif%22%20width%3D%2221%22%20height%3D%2220%22%20alt%3D%22Strike%22%20title%3D%22Strike%22%20/%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3Ctd%3E%3Cdiv%20id%3D%22divcolor%22%20class%3D%22fontbutton%20fontbutton_normal%22%20onmouseover%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_hover%27%22%20onmouseout%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%20onclick%3D%22do_selectcolor%28event%29%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif%22%20width%3D%2221%22%20height%3D%2216%22%20alt%3D%22M%E0u%20font%22%20title%3D%22M%E0u%20font%22%20/%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif%22%20width%3D%2211%22%20height%3D%2216%22%20alt%3D%22M%E0u%20font%22%20title%3D%22M%E0u%20font%22%20/%3E%3Cbr%20/%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif%22%20id%3D%22show_color%22%20alt%3D%22M%E0u%20font%22%20title%3D%22M%E0u%20font%22%20width%3D%2221%22%20height%3D%224%22%20/%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3Ctd%3E%3Cdiv%20id%3D%22divsmilies%22%20class%3D%22fontbutton%20fontbutton_normal%22%20onmouseover%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_hover%27%22%20onmouseout%3D%22this.className%3D%27fontbutton%20fontbutton_normal%27%22%20onclick%3D%22do_selectsmilies%28event%29%3B%22%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif%22%20width%3D%2221%22%20height%3D%2220%22%20alt%3D%22Bi%u1EC3u%20t%u01B0%u1EE3ng%22%20title%3D%22Bi%u1EC3u%20t%u01B0%u1EE3ng%22%20/%3E%3Cimg%20src%3D%22http%3A//2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif%22%20width%3D%2211%22%20height%3D%2220%22%20alt%3D%22Bi%u1EC3u%20t%u01B0%u1EE3ng%22%20title%3D%22Bi%u1EC3u%20t%u01B0%u1EE3ng%22%20/%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3Ctd%20class%3D%22gen%22%3E%3Ca%20href%3D%22http%3A//kinggame.5forum.net/h5-page%3Freload%22%3E%3Cinput%20onclick%3D%22ajax_refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%3B%22%20type%3D%22button%22%20value%3D%22Refresh%22%20title%3D%22Refresh%22%20style%3D%22font-weight%3A%20bold%3Bheight%3A22px%3B%22/%3E%3C/td%3E%3Ctd%20class%3D%22gen%22%3E%3Cinput%20onclick%3D%22ajax_refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%2C%201%29%3B%22%20type%3D%22button%22%20value%3D%22L%u01B0u%20Tr%u1EEF%22%20title%3D%22L%u01B0u%20Tr%u1EEF%22%20style%3D%22font-weight%3A%20bold%3Bheight%3A22px%3B%22/%3E%3C/td%3E%3Ctd%20class%3D%22chatbox-options%22%3E%3Cdiv%20class%3D%22gen%22%20id%3D%22chatbox_main_options%22%3E%3Cspan%20id%3D%22chatbox_option_autorefresh%22%20onclick%3D%22refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%3B%22%3E%3Clabel%20for%3D%22refresh_auto%22%3E%3Cb%3ET%u1EF1%20%u0111%u1ED9ng%20c%u1EADp%20nh%u1EADt%20%3C/b%3E%3C/label%3E%3Cinput%20type%3D%22checkbox%22%20name%3D%22refresh_auto%22%20id%3D%22refresh_auto%22%20checked%3D%22checked%22%20style%3D%22background%3A%20transparent%3B%22%20/%3E%3C/span%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C/table%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C/table%3E%3C/div%3E%3C/td%3E%3C/tr%3E%3C/table%3E%3C/form%3E%3C/div%3E%3C/div%3E%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%3E//%3C%21%5BCDATA%5B%0Afunction%20buzz%28%29%7B%20document.post.sent.value%3D%22%5Bcolor%3Dred%5D%5Bb%5D%5Bsize%3D16%5D%3Abuzz%3A%5B/size%5D%5B/b%5D%5B/color%5D%22%3Bdocument.post.message.focus%28%29%3Bajax_submit_chatbox%28params%29%3Breturn%20false%3B%7D%0Afunction%20CB_disconnect%28%29%7Bif%20%28%20connected%20%29%7Bajax_connect%28%27%3Farchives%3D0%27%2C%20%27disconnect%27%29%3BclearInterval%28refresh_interval%29%3B%7Delse%7Bajax_connect%28%27%3Farchives%3D1%27%2C%20%27connect%27%29%3Btry%20%7Brefresh_interval%20%3D%20setInterval%28%22refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%22%2C%205000%29%3B%7D%20catch%20%28err%29%20%7B%7D%7D%7Dif%20%28%20document.location.href.indexOf%28%27chatbox%27%2C%201%29%20%3D%3D%20-1%20%29%7B%24%28%27%23divcolor%27%29.css%28%27display%27%2C%20%27%27%29%3B%24%28%27%23divsmilies%27%29.css%28%27display%27%2C%20%27%27%29%3B%7Dvar%20connected%20%3D%20false%3Bvar%20chatbox_updated%20%3D%201260633294%3Bvar%20chatbox_last_update%20%3D%201260633294%3Bvar%20template_color%20%3D%20%27%23000000%27%3Bvar%20refresh_interval%3Bwindow.setTimeout%28%22document.getElementById%28%27chatbox%27%29.scrollTop%20%3D%20999999%3B%20Init_pref%28%29%3B%22%2C%20200%29%3Bwindow.setTimeout%28%22document.getElementById%28%27chatbox%27%29.scrollTop%20%3D%20999999%3B%22%2C%201000%29%3Bif%20%28%20connected%20%29%7Btry%20%7Brefresh_interval%20%3D%20setInterval%28%22refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%22%2C%205000%29%3B%7D%20catch%20%28err%29%20%7B%7D%7Delse%7Btry%20%7Brefresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%3B%7D%20catch%20%28err%29%20%7B%20%7D%7D//%5D%5D%3E%3C/script%3E%0A%0A%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%3E//%3C%21%5BCDATA%5B%0Afunction%20buzz%28%29%7B%20document.post.sent.value%3D%22%3Abuzz%3A%22%3Bdocument.post.message.value%3D%27%27%3Bdocument.post.message.focus%28%29%3Bajax_submit_chatbox%28params%29%3Breturn%20false%3B%7D%0Afunction%20ajax_connect%28params%2C%20mode%29%7Bif%20%28%20params%20%3D%3D%20%27%27%20%7C%7C%20params%20%3D%3D%20undefined%20%29%7Bparams%20%3D%20%27%3Fachives%3D0%27%3B%7Dif%20%28window.XMLHttpRequest%29%7Bvar%20http_request%20%3D%20new%20XMLHttpRequest%28%29%3B%7Delse%20if%20%28window.ActiveXObject%29%7Bvar%20http_request%20%3D%20new%20ActiveXObject%28%22Microsoft.XMLHTTP%22%29%3B%7Dhttp_request.onreadystatechange%20%3D%20function%28%29%7Bif%20%28http_request.readyState%20%3D%3D%204%20%26%26%20http_request.status%20%3D%3D%20200%29%7Bvar%20parsed_text%20%3D%20http_request.responseText%3Bif%20%28%20parsed_text%20%29%7Bif%20%28%20mode%20%3D%3D%20%27connect%27%20%29%7Bdocument.getElementById%28%27chatbox_option_co%27%29.style.display%20%3D%20%27none%27%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_option_disco%27%29.style.display%20%3D%20%27%27%3Bdocument.getElementById%28%27refresh_auto%27%29.checked%20%3D%20true%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_option_autorefresh%27%29.style.display%20%3D%20%27%27%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_messenger_form%27%29.style.display%20%3D%20%27%27%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_footer%27%29.style.display%20%3D%20%27block%27%3Bconnected%20%3D%201%3Bnumber_of_refresh%20%3D%200%3B%7Delse%20if%20%28%20mode%20%3D%3D%20%27disconnect%27%20%29%7Bdocument.getElementById%28%27chatbox_option_co%27%29.style.display%20%3D%20%27%27%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_option_disco%27%29.style.display%20%3D%20%27none%27%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_option_autorefresh%27%29.style.display%20%3D%20%27none%27%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_messenger_form%27%29.style.display%20%3D%20%27none%27%3Bdocument.getElementById%28%27chatbox_footer%27%29.style.display%20%3D%20%27none%27%3Bconnected%20%3D%200%3B%7Drefresh_chatbox%28params%29%3B%7D%7D%7D%3Bhttp_request.open%28%27GET%27%2C%27/chatbox/chatbox_actions.forum%27+params+%27%26mode%3D%27+mode+my_getcookie%28%27mytid%27%29.substr%28my_getcookie%28%27mytid%27%29.indexOf%28%27%26tid%3D%27%29%2C37%29%2Ctrue%29%3Bhttp_request.send%28null%29%3B%7Dfunction%20CB_disconnect%28%29%7Bif%20%28%20connected%20%29%7Bajax_connect%28%27%3Farchives%3D1%27%2C%20%27disconnect%27%29%3BclearInterval%28refresh_interval%29%3B%7Delse%7Bajax_connect%28%27%3Farchives%3D1%27%2C%20%27connect%27%29%3Btry%20%7Brefresh_interval%20%3D%20setInterval%28%22refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%3B%22%2C%205000%29%3B%7D%20catch%20%28err%29%20%7B%7D%7D%7Dif%20%28%20document.location.href.indexOf%28%27chatbox%27%2C%201%29%20%3D%3D%20-1%20%29%7B%24%28%27%23divcolor%27%29.css%28%27display%27%2C%20%27%27%29%3B%24%28%27%23divsmilies%27%29.css%28%27display%27%2C%20%27%27%29%3B%7Dvar%20connected%20%3D%20false%3Bvar%20chatbox_updated%20%3D%201260633294%3Bvar%20chatbox_last_update%20%3D%201260633294%3Bvar%20template_color%20%3D%20%27%23000000%27%3Bvar%20refresh_interval%3Bwindow.setTimeout%28%22document.getElementById%28%27chatbox%27%29.scrollTop%20%3D%20999999%3B%20Init_pref%28%29%3B%22%2C%20400%29%3Bwindow.setTimeout%28%22document.getElementById%28%27chatbox%27%29.scrollTop%20%3D%20999999%3B%22%2C%202000%29%3Bif%20%28%20connected%20%29%7Btry%20%7Brefresh_interval%20%3D%20setInterval%28%22refresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%22%2C%2010000%29%3B%7D%20catch%20%28err%29%20%7B%7D%7Delse%7Btry%20%7Brefresh_chatbox%28%27%3Farchives%3D1%27%29%3B%7D%20catch%20%28err%29%20%7B%20%7D%7D//%5D%5D%3E%3C/script%3E%0A%3C/body%3E%3C/html%3E"));
   //-->
   </script>

Share
_________________
"Không Việc Gì Khó,CHỉ Sợ Lòng Không Bền..."


code chát box ! 40835710

Tài Sản của Admincode chát box !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
      ...::: Thế Giới Mới :::... :: KHU VỰC CÔNG NGHỆ :: Forumvi-