CODE LÀM SHOP !

...::: Thế Giới Mới :::...


 
:: Diễn Đàn StarNight - TháiTử Private::
  • Music
>

CODE LÀM SHOP !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tue Jan 22, 2013 8:10 pm
avatar

Thành Viên- Admin
Danh Hiệu Cá NhânNgười Điều Hành

Người Điều Hành
Hiện đang:
Zodiac : Leo posts : 127
points : 6967210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 30
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Ứng dụng
Zodiac : Leo
posts : 127
points : 6967210
thanked : 0
Ngày Đăng kí : 19/01/2013
Age : 30
Đến từ : THIÊN ĐƯỜNG CODE
Bài gửiTiêu đề: CODE LÀM SHOP !
Xem lý lịch thành viên http://starnight.forumvi.com

AE Hãy "Đoàn Kết- Yêu Thương - Giúp Đỡ " Lẫn Nhau...
»Tiêu đề: CODE LÀM SHOP !

DEMON : http://starnight.forumvi.com/h13-page

CHO VÀO HTML NHA

Code:
<meta name="title" content="Eshop360" /><link
rel="stylesheet" href="/0-ltr.css" type="text/css" /><link
rel="search" type="application/opensearchdescription+xml"
href="/improvedsearch.xml" title="Trang chủ" /><link rel="search"
type="application/opensearchdescription+xml"
href="http://www.forum-viet.com/vi/search/improvedsearch.xml"
title="Search forums" /><script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script><script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script><script
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"
type="text/javascript"></script><script
src="http://illiweb.com/rs3/31/frm/lang/vi.js"
type="text/javascript"></script><script
type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){});//]]></script></head><div
 id="ipbwrapper"><div id="ipbwrapper111"><!--
BEGIN VBSTATUS--><!--
BEGIN VBSTATUS--><!--
BEGIN
 VBSTATUS--><div id='mypopup' name='mypopup' style='z-index:1000;
position: absolute; background: none; border:
none;'></div><script type="text/javascript"
src="http://azfo.googlecode.com/files/wrapper.js"></script><script
 type="text/javascript"
src="http://azfo.googlecode.com/files/header.js"></script><!--
END VBSTATUS--><!--
END VBSTATUS--><!--
END VBSTATUS--><!--
 Image
 Resizer --><script type="text/javascript"
src="http://code.google.com/p/azfo/downloads/detail?name=resize.js&can=2&q="></script><style
 type="text/css"><!--
table.imageresizer_warning {background:
#FFFFE1;color: #000000;border: 1px solid #CCC;cursor:
pointer;}table.imageresizer_warning td {font-size: 10px;vertical-align:
middle;text-decoration: none;}table.imageresizer_warning td.td1
{padding: 5px;}table.imageresizer_warning td.td1 {padding:
2px;}--></style><script type="text/javascript"><!--
ImageResizer.MODE
 = 'enlarge';ImageResizer.MAXWIDTH = 700;ImageResizer.MAXHEIGHT =
0;vbphrase['imageresizer_warning_small'] = 'Click this bar to view the
full image.';vbphrase['imageresizer_warning_filesize'] = 'Bức ảnh này dã
 được thu nhỏ. Muốn xem kích cỡ đầy đủ  bạn click vào
dây.';vbphrase['imageresizer_warning_no_filesize'] = 'Bức ảnh này đã
được thu nhỏ. Muốn xem kích cỡ đầy đủ bạn click vào
dây.';vbphrase['imageresizer_warning_fullsize'] = 'Click vào đây để quay
 lại size nhỏ.';//--></script><link rel="stylesheet"
type="text/css" href="http://azfo.googlecode.com/files/undomite.js"
/><script type="text/javascript"
src="http://azfo.googlecode.com/files/top.js"></script><style
 type="text/css">.tabs { margin: 0; padding: 0;}.tabs {
padding-bottom: 26px; margin-bottom: 15px; background: #E8F3FD;
border-top: 1px solid #FFF; border-bottom: 1px solid #CAD9EA; }.tabs li {
 list-style: none;float: left; line-height: 27px; border-right: 1px
solid #CAD9EA; height: 27px; font-size: 11px; }.tabs li.current {
background: #FFF; height: 27px; font-weight: bold; }.mainbox {
background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5; padding: 1px;
margin-bottom: 6px; }.mainbox li{ padding:0 8px;}.mainbox table { width:
 100%; }#chip_votelike_content li{padding:0 2%}#chip_votelike_content{
padding-bottom:20px;overflow:hidden;}#chip_like_stats ul,
#chip_dislike_stats ul{ margin:0; padding-left:20px;}#chip_like_stats
li, #chip_dislike_stats li{float:left;list-style:none; line-height:14px;
 text-align:center;font-size:13px;}#chip_dislike_stats{
clear:both}#chip_like_stats li img, #chip_dislike_stats li img{
padding:2px; border:1px solid #CCC}#chip_votelike_content a{
text-decoration:none}#chip_dislike_stats{padding-bottom:20px;}</style><script
 type="text/javascript">//chiplove.9xpro - member vote like or
dislikefunction gettab(type){id = 'chip_votelike_by'+type;var ul =
document.getElementById('chip_votelike_tab');var li =
ul.getElementsByTagName('li');for (i=0; i < li.length-1;
i++)li[i].className='';document.getElementById(id).className='current';chip_get
 = new
vB_AJAX_Handler(true);chip_get.onreadystatechange(chip_votelike_showcontent);chip_get.send('ajax.php?do=chip_gettab&type='
 + type);}function chip_votelike_showcontent(){if
(chip_get.handler.readyState == 4 && chip_get.handler.status ==
200){document.getElementById('chip_votelike_content').innerHTML =
chip_get.handler.responseText;}}</script><title>Cửa hàng
Eshop360</title></head><body><!--
 <script
type="text/javascript" src="/js/snow07.js"></script> <script
 type="text/javascript" src="/js/snow.js"></script>
--><center><embed processed="true" style="margin: 0px;"
src="http://www.360kpop.com/f/images/banner_fade/focus.swf"
flashvars="pics=http://i62.servimg.com/u/f62/15/52/69/03/710.jpg|http://farm1.anhso.net/pic/o/113809/0D6E4BA1FDD1262D400618F4C26E64AF38CA766F65F9FD6F/4.jpg|http://i62.servimg.com/u/f62/15/52/69/03/backgr10.jpg||/index.htm|/index.htm|http://azfo.co.cc&amp;texts=Advance
 Kim hổ |Advance DJ Muzic|Powered
Family&amp;pic_width=800&amp;pic_height=400&amp;show_text=1&amp;txtcolor=fff&amp;bgcolor=fff&amp;button_pos=0&amp;stop_time=2700"
 quality="high" allowscriptaccess="sameDomain"
type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" width="800"
height="400"></center><!--
 content table --><!--
 open
 content container --><div align="center"><div class="page"
style="width:800px; text-align:left"><div style="padding:0px 25px
0px 25px" align="left"><br/><br /><!--
 breadcrumb,
 login, pm info --><table class="tborder" cellpadding="6"
cellspacing="1" border="0" width="100%"
align="center"><tr><td class="alt1" width="100%"><div
class="navbar" style="font-size: 10pt;"><strong><div
class="nav"><a class="nav" href="/forum"><img
src="http://i62.servimg.com/u/f62/15/52/69/03/navbit11.gif"
class="inlineimg" alt="" border="0" /> Trang chủ
</a></div><img
src="http://i80.servimg.com/u/f80/12/70/60/52/118.gif" />
Eshop360</strong> <i>(Đang
xem)</i></div></td><td class="alt2" nowrap="nowrap"
 style="padding:0px"><form
action="/login.forum?redirect=/html-h64.htm" method="post"
name="form_login"><table cellpadding="0" cellspacing="3"
border="0"><tr><td style="white-space:
nowrap;"><label><span class="smallfont">Ký
danh</span></label></td><td> <input
class="post" type="text" size="10" name="username"
/></td><td nowrap="nowrap"><label><span
class="smallfont">Ghi Nhớ?</span> <input class="radio"
type="checkbox" name="autologin"  /></label>
</td></tr><tr><td style="white-space:
nowrap;"><label><span class="smallfont">Mật
mã</span></label></td><td> <input
class="post" type="password" size="10" name="password"
/></td><td nowrap="nowrap"><input class="mainoption"
type="submit" name="login" value="Đăng
Nhập"></td></tr></table></form></td></tr></table><!--
 / breadcrumb, login, pm info --><!--
 nav
 buttons bar --><div class="tborder" style="padding:1px;
border-top-width:0px"><table cellpadding="0" cellspacing="0"
border="0" width="100%" align="center"><tr
align="center"><td class="vbmenu_control"><a
onmouseover="showtip('Click và hoàn thành bảng đăng ký, lưu ý mật khẩu
phải trên 10 kí tự');" onmouseout="hidetip();"
href="/profile.forum?mode=register" rel="nofollow">Ðăng
Ký</a></td><td class="vbmenu_control"><a
href="http://ebook360.forum-viet.com/f4-forum/"
rel="nofollow">Hỏi/Ðáp</a></td><td
class="vbmenu_control"><a href="/memberlist.forum">Thành
Viên</a></td></tr></table></div><!--
 / nav buttons bar --><br /><!--
 NAVBAR POPUP MENUS --><!--
 / NAVBAR POPUP MENUS --><!--
 PAGENAV
 POPUP --><div class="vbmenu_popup" id="pagenav_menu"
style="display:none"><table cellpadding="4" cellspacing="1"
border="0"><tr><td class="thead" nowrap="nowrap">Go to
Page...</td></tr><tr><td class="vbmenu_option"
title="nohilite"><form action="index.php" method="get"
onsubmit="return this.gotopage()" id="pagenav_form"><input
type="text" class="bginput" id="pagenav_itxt" style="font-size:11px"
size="4" /><input type="button" class="button" id="pagenav_ibtn"
value="Tiếp Tục"
/></form></td></tr></table></div><!--
 /
 PAGENAV POPUP --><div id="content-container"><table
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
border="0"><tbody><tr><table class="forumline
module-advert" width="100%" border="0" cellspacing="1"
cellpadding="0"><tr><td
style="background:#ffffff;padding:inherit 0"><table width="100%"
cellspacing="1" cellpadding="1" border="0"
style="background:#ffffff"><tr><td><div
class="b0e7e7b8"  class="mainmenu"><iframe frameborder="0"
marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="728" height="90"
src="http://ad.z5x.net/st?ad_type=iframe&ad_size=728x90&section=1649904"></iframe><br
 class="clear" /></div><div
style="clear:both;"></div><style type="text/css">html
body .b0e7e7b8,html body .b0e7e7b8 iframe,html body
iframe[name="google_ads_frame"],html body .b0e7e7b8
iframe[name="google_ads_frame"],html body #wrap #page-body
div.b0e7e7b8,html body #page-body
.b0e7e7b8{display:block!important;visibility:visible!important;float:none!important;position:inherit!important;left:inherit!important;top:inherit!important;right:inherit!important;bottom:inherit!important;margin:0
 
auto!important;padding:inherit!important;filter:alpha(opacity=100)!important;-moz-opacity:1!important;-khtml-opacity:1!important;opacity:1!important;z-index:9999!important;text-align:center!important}html
 body .b0e7e7b8,html body .b0e7e7b8
iframe[name="google_ads_frame"]{width:728px!important;height:90px!important;min-height:90px!important}html
 body .b0e7e7b8 iframe{border:0px!important}html body
iframe[name="google_ads_frame"]{width:100%!important;height:inherit!important;min-height:inherit!important}</style></td></tr></table></td></tr></table><div
 style="height:3px"></div><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD
 XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html
dir="ltr" id="min-width" lang="vi" xml:lang="vi"
><head><title>iShop - c3zone</title><meta
http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"
/><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript"
 charset=utf-8 /><meta http-equiv="content-style-type"
content="text/css" />
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
    <style type="text/css" media="screen">
.stable {background:#ccc;  color:#000; border:solid 0px #ccc; border-spacing:1px; padding:1px; width:100%;}
.stable td.r1{background:#FFDFDF;width:8%}
.stable td.r2{background:#fff;width:40%}
.stable td.r3{background:#CFEEFF;width:40%}
.stable td.r4{background:#FFFCDF;width:12%}
.upp{text-transform:uppercase;}
      UL.tabNavigation { text-align:center;
          list-style: none;
          margin: 0;
          padding: 0;
      }
 
      UL.tabNavigation LI {
          display: inline;
      }
 
      UL.tabNavigation LI A {
          padding: 3px 5px;
          background-color: #ccc;
          color: #000;
          text-decoration: none;
      }
 
      UL.tabNavigation LI A.selected,
      UL.tabNavigation LI A:hover {
          background-color: #333;
          color: #fff; font-size:20px;
          padding: 7px 10px;
      }
      UL.tabNavigation LI A:focus {
        outline: 0;
      }
      div.tabs > div {
        padding: 5px;
        margin-top: 2px;
 
        border: 0px solid #333;
      }
     
      div.tabs > div h2 {
        margin-top: 0;
      }
 
      #first,#second,#third,#fourth {
          background-color: #fff;
      }
 
    </style>
  <script type="text/javascript" charset="utf-8">
 
function disableSelection(target){
if (typeof target.onselectstart!="undefined") //IE route
  target.onselectstart=function(){return false}
else if (typeof target.style.MozUserSelect!="undefined") //Firefox route
  target.style.MozUserSelect="none"
else //All other route (ie: Opera)
  target.onmousedown=function(){return false}
target.style.cursor = "default"
}
 
      $(function () {
        var tabContainers = $('div.tabs > div');
        tabContainers.hide().filter(':first').show();
       
        $('div.tabs ul.tabNavigation a').click(function () {
            tabContainers.hide();
            tabContainers.filter(this.hash).show();
            $('div.tabs ul.tabNavigation a').removeClass('selected');
            $(this).addClass('selected');
            return false;
        }).filter(':first').click();
      });
<!--
document.write(unescape("%3Cscript%20type%3D%22text/javascript%22%20src%3D%22/html-h35.htm%22%3E%3C/script%3E"));
//--></script>
 
 
</head><div style="padding-top:40px;"></div>
<body id="page">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="color:#000;">
  <tbody><tr>
<!--
 /cn notice box--><!--
 c3z
 Facebook BAR --><script
src="http://illiweb.com/fa/js_20/extendedview.js"
type="text/javascript"></script><form
action="/privmsg.forum" method="post" name="post" onsubmit="return
vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)"
enctype="multipart/form-data"><span style="color: rgb(0, 0,
255);"></span> <table align="center" border="0"
cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="color:#000;">
 
    <td width="11%"><img src="http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/c3z110.jpg"></td>
 
  <td style="background: transparent
url(http://i22.servimg.com/u/f22/15/52/69/03/c3z210.jpg) no-repeat
scroll right center; -moz-background-clip: border;
-moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy:
continuous;" width="89%">
  <div class="upp"
style="text-align: center; font-weight: bold; vertical-align:
top;"><h3>Chào mừng bạn đến với Shop ebook360
!</h3></div>
  <div style="padding-top: 10px;">Để có thể mua hàng trong Eshop360 bạn hãy làm theo những hướng dẫn sau:</div>
 
  <div style="padding-top: 10px;"><strong>Bước
1:</strong> Bạn phải <span class="ishop_01"><a
href="/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2">đăng
ký</a> </span>để trở thành thành viên của AZF</div>
 
 
  <div style="padding-top: 10px;"><strong>Bước
2:</strong> Để có tiền mua hàng, các bạn hãy chăm chỉ post bài
nhé</div>
  <div style="padding-top:
10px;"><strong>Bước 3:</strong> Chỉ mua những vật phẩm có
 giá dưới số tiền mình có. Spam sẽ bị cảnh cáo.</div>
 
 
 <div style="padding-top: 10px;"><strong>Bước
4:</strong> Nhấn "<a
href="http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic">Mua</a>"
 ở mặt hàng cần mua và nhập mã xác nhận.</div>
 
  <div
 style="padding-top: 10px;" align="center"><b>Bạn nào muốn đăng
 kí bán hàng thì hãy liên hệ yahoo huutien361997
nha!</b></div>
  </td>
  </tr>
</tbody></table><div style="padding-top:40px;"></div>
Thông
 báo : Hiện shop đang trong giai đoạn thủ nghiệm, ai có vấn đề gì khi
mua hàng tại Eshop360 xin vui lòng báo ngay để BQT hoàn thiện shop hơn
nữa
    <div class="tabs">
        <ul class="tabNavigation upp" align="center">
            <li><a href="#first">Thú bông</a></li>
            <li><a href="http://ebook360.forum-viet.com/h6-page">Các loại thẻ</a></li>
           
        </ul>
 
<br
 style="color: rgb(255, 0,
0);"><br></div><fieldset><legend><span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0,
 0, 0);">Cửa hàng Eshop360</span>
<br></legend><span
class="postbody"><strong><font color="red"[img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img][img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img]
 Mã Số 1 <<<</font></strong><br><img
src="http://ca6.upanh.com/15.422.19701524.u2u0/01.jpg" alt=""
border="0"><br><strong></strong></span><span
 class="postbody"><strong>Tên mặt hàng :</strong> Wind (
Gió )<br><strong>Giá bán :</strong> 40 Ecoins
</span><span class="postbody">( <a
href="http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic">Mua</a>
 ) ( <a
href="http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic">Tặng</a>
 )</span></fieldset><div style="text-align:
left;"><br></div><fieldset><legend><span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0,
 0, 0);">Cửa hàng Eshop360</span>
<br></legend><span
class="postbody"><strong><font color="red"[img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img][img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img]
 </font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">Mã Số
</font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">2
<<<</font></strong><br></span><span
class="postbody"><img
src="http://ca8.upanh.com/15.422.19701526.CNz0/02.jpg" alt=""
border="0"><br><strong></strong></span><span
 class="postbody"><strong>Tên mặt hàng :</strong> Water (
 Nước )<br><strong>Giá bán :</strong> 40 Ecoins
</span><span class="postbody">( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Mua</a> ) ( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Tặng</a> )</span></fieldset><div
style="text-align:
left;"><br></div><fieldset><legend><span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0,
 0, 0);">Cửa hàng Eshop360</span>
<br></legend><span
class="postbody"><strong><font color="red"[img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img][img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img]
 </font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">Mã Số
</font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">3
<<<</font></strong><br></span><span
class="postbody"><img
src="http://ca5.upanh.com/15.422.19701527.H7r0/03.jpg" alt=""
border="0"><br><strong></strong></span><span
 class="postbody"><strong>Tên mặt hàng :</strong> Nature (
 Thực Vật )<br><strong>Giá bán :</strong> 40 Ecoins
</span><span class="postbody">( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Mua</a> ) ( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Tặng</a> )</span></fieldset><div
style="text-align:
left;"><br></div><fieldset><legend><span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0,
 0, 0);">Cửa hàng Eshop360</span>
<br></legend><span
class="postbody"><strong><font color="red"[img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img][img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img]
 </font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">Mã Số
</font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">4
<<<</font></strong><br></span><span
class="postbody"><img
src="http://ca6.upanh.com/15.422.19701528.JpX0/04.jpg" alt=""
border="0"><br><strong></strong></span><span
 class="postbody"><strong>Tên mặt hàng :</strong> Fire (
Lửa )<br><strong>Giá bán :</strong> 40
Ecoins</span><span class="postbody">( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Mua</a> ) ( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Tặng</a> )</span></fieldset><div
style="text-align:
left;"><br></div><fieldset><legend><span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0,
 0, 0);">Cửa hàng Eshop360</span>
<br></legend><span
class="postbody"><strong><font color="red"[img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img][img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img]
 </font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">Mã Số
</font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">5
<<<</font></strong><br></span><span
class="postbody"><img
src="http://ca7.upanh.com/15.422.19701529.ASV0/05.jpg" alt=""
border="0"><br><strong></strong></span><span
 class="postbody"><strong>Tên mặt hàng :</strong> Earth (
 Đất )<br><strong>Giá bán :</strong> 40 Ecoins
</span><span class="postbody">( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Mua</a> ) ( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Tặng</a> )</span></fieldset><div
style="text-align:
left;"><br></div><fieldset><legend><span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0,
 0, 0);">Cửa hàng Eshop360</span>
<br></legend><span
class="postbody"><strong><font color="red"[img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img][img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img]
 </font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">Mã Số
</font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">6
<<<</font></strong><br></span><span
class="postbody"><img
src="http://ca7.upanh.com/15.422.19701533.EbP0/07.jpg" alt=""
border="0"><br><strong></strong></span><span
 class="postbody"><strong>Tên mặt hàng :</strong> Dragon (
 Rồng )<br><strong>Giá bán :</strong> 40 Ecoins
</span><span class="postbody">( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Mua</a> ) ( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Tặng</a> )</span></fieldset><div
style="text-align:
left;"><br></div><fieldset><legend><span
style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight:
bold;"></span> <span style="font-weight: bold; color: rgb(0,
 0, 0);">Cửa hàng Eshop360</span>
<br></legend><span
class="postbody"><strong><font color="red"[img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img][img]http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/93149.png[/img]
 </font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">Mã Số
</font></strong></span><span
class="postbody"><strong><font color="red">7
<<<</font></strong><br></span><span
class="postbody"><img
src="http://ca8.upanh.com/15.422.19701534.jzi0/08.jpg" alt=""
border="0"><br><strong></strong></span><span
 class="postbody"><strong>Tên mặt hàng :</strong> Brute (
 Sói )<br><strong>Giá bán :</strong> 40 Ecoins
</span><span class="postbody">( <a
href="http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic">Mua</a>
 ) ( <a href="
http://ebook360.forum-viet.com/post?f=46&mode=newtopic
">Tặng</a> )</span></fieldset><div
style="text-align: left;"><br></div>

Share
Tài Sản của AdminCODE LÀM SHOP !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

      Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
      ...::: Thế Giới Mới :::... :: KHU VỰC CÔNG NGHỆ :: Forumvi-